Technický slovník online

Technický slovník obsahuje pojmy z oblasti informatiky, elektrotechniky, multimédií, telekomunikácií, počítačových sietí, informačných technológií a pod.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

zálohovanievytvorenie kópie dát, prípadne celého disku alebo diskov, bezpečnostná záloha pre prípadnú haváriu
ZAPNenávratné vymazanie. Používa sa väčšinou v databázach , kde sa najprv dáta označia pre vymazanie a potom sa vymažú bez možnosti obnovenia.
zavádzací sektorsektor na diskete alebo na pevnom disku obsahujúci prvé informácie pre zavádzanie systému
ZBv IT terminológii z angl. zettabyte
ZBBZero Based Budgeting Financovanie zo ZBB – rozumej financovanie z nulového rozpočtu, t.j. bez finančnej podpory. Termín používaný predovšetkým v zahraničnych spoločnostiach v súvislosti s financovaním projektov resp. ročných plánov. Podporuje takú metodiku pri plánovaní rozpočtu, ktorá je založená na prioritách a argumentovaní odôvodnenosti nákladov (ako v protiklade s plánovaním rozpočtu na základe percentuálneho navýšenia v porovnaní s predchádzajúcim obdobím).
ZbernicaDátový kanál slúžiaci na zber údajov medzi viacerými funkčnými jednotkami systému.
ZBSZero Based Sourcing Financovanie od nuly. Metodika plánovania podnikateľských rozpočtov, ktorej princíp je založený na potrebe zdôvodňovať náklady v každom plánovacom cykle i v prípade ak už boli vyargumentované v predchádzajúcom období. Zmyslom je neustále monitorovanie a kontrola aby vynakladané prostriedky boli správne a efektívne použité.
zero flagBitový indikátor, ktorý sa nastaví v príznakovom registri, ak je výsledok operácie nulový.
zero suppressionVynechanie nulových hodnôt v čísle, bez toho, aby sa zmenila jeho hodnota. Napr.: 00123.7890000000 = 123.789
ZIPŠtandard pre kompresiu súborov a archívov.
zipcodepoštový kód v USA, naše PSČ
ZnakČasť s konečnej množiny, ktorá je určená na zobrazovanie. V praxi to môžu byť pismena, číslice a znaky.
zoom inPriblíženie k pozorovanému objektu.
zoom in/outzväčšiť/zmenšiť
zoom outVzdialenie od pozorovaného objektu.
zreťazenieZreťazenie /spojenie/ dvoch slov dom a hrad je slovo, ktoré vznikne zapísaním oboch slov za sebou
zrkadlené diskyspôsob ochrany dát, zápis toho istého na dva rôzne fyzické disky; označenie RAID 0


Hľadať výraz:

Ako hľadať?

Slovník cudzích slov momentálne obsahuje 72 031 pojmov a skratiek. Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a slová z bežného života.