Technický slovník online

Technický slovník obsahuje pojmy z oblasti informatiky, elektrotechniky, multimédií, telekomunikácií, počítačových sietí, informačných technológií a pod.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

X-Windowsgrafické užívateľské rozhranie pre Unix
X.25norma pre komunikačné zariadenia
X.400Jeden z prvých sieťových protokolov riešiacich štandardizáciu komunikácie medzie počítačovými sieťami.
X25Štandard definujúci rozohranie medzi dátovými terminálmi pre prevádzku v režime packet switching vo verejných dátových sieťach. Vyskytuje sa vo veľa variáciách a jeho podstatou je paketový prenos.
X400Systém ,ktorý umožňuje elektronickú výmenu textov a dát. Dnes viac menej nahradený elektronickou poštou E-mail.
X500Typ databáze a prístupu k systému X.400
XbaseOznačenie štandardu databázových súborov z rôznych aplikácií, ktoré sú navzájom kompatibilne.
XcopyExterný príkaz MS DOS, ktorý umožňuje kopírovať cele adresáre aj s ich obsahom.
xerographyelektrostatická tlač
XGAoznačenie pre grafické rozlíšenie 1024x768 bodov
XLSKoncovka/Prípona Súboru Excel
XMLExtensible Markup Language Špecifikácia podporovaná organizáciou W3C. Jazyk pre tvorbu dokumentov obsahujúcich štrukturované informácie, predovšetkým pre zobrazovanie dokumentov na internete. S prívlastkom ‘Markup‘ v zmysle značkovací, značkujúci informačné resp. dátové štruktúry v dokumente. Štrukturovaná informácia má dve zložky, obsah a jeho charakteristiku. Obsah môže mať rôzne podoby, dátové formáty, napríklad ako text, obrázok, video, vektorová grafika, matematické rovnica, banková transakcia a mnohé iné. Charakteristika priraďuje informácii štrukturálny atribút, napríklad údaj v tabulke, texte, diagrame alebo transakčnom príkaze majú rôzne významy.
XTExtended Technology; kategória osobných počítačov s procesorom INTEL 8086


Hľadať výraz:

Ako hľadať?

Slovník cudzích slov momentálne obsahuje 72 031 pojmov a skratiek. Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a slová z bežného života.