Technický slovník online

Technický slovník obsahuje pojmy z oblasti informatiky, elektrotechniky, multimédií, telekomunikácií, počítačových sietí, informačných technológií a pod.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

facing pagesprotiľahlé stránky, voľba pri nastavovaní tlačiarne
fade-overprelínanie, prechod
FailVšeobecný pojem pri činnosti , ktorá skončila neúspešne
failureporucha, porušenie, výpadok
FALSElogická hodnota 0, nepravdivý
fanvetrák, ventilátor
FAQFrequently Asked Questions; často sa opakujúce otázky a odpovede na ne
farebná hĺbkapočet farieb, ktoré zariadenie vie zobraziť alebo rozlíšiť
fastrýchly
FATŠpecialna oblasť na hardisku, ktorá obsahuje údaje o súboroch a štruktúre adresárov.
FAT File allocation tableAlokačná tabuľka súborov Tato tabuľka obsahuje informácie o tom kde sa čo na pevnom disku, diskete nachádza, ako sa dajú dáta nájsť a kde sú.
FAT32rozšírená verzia pre veľké disky, podporovaná od MS Windows 9X
Fatal errorVážna chyba v systéme , ktorá väčšinou spôsobí zrútenie systému a stratu dát.
faultporucha, chyba
Fault toleranceOdolnosť systému pracovať správne aj v prípade , že niektoré jeho komponenty sú chybne.
fault tolerantodolný voči chybám
favoriteobľúbený
FavoritesVýraz, ktorý vo všeobecnosti používa pri odkladaní odkazov na obľúbené miesta.
FBz angl. Fixed Base Station - základňová stanica - pre PPS
FDDFloppy Disk Drive; disketová mechanika, pružný disk, pamäťové médiá - diskety sú vymeniteľné
FDDz angl. Frequency Division Duplex - frekvenčne delený duplex

Ďalej >>


Hľadať výraz:

Ako hľadať?

Slovník cudzích slov momentálne obsahuje 72 031 pojmov a skratiek. Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a slová z bežného života.