Technický slovník online

Technický slovník obsahuje pojmy z oblasti informatiky, elektrotechniky, multimédií, telekomunikácií, počítačových sietí, informačných technológií a pod.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

S-rankalgoritmus českého vyhľadávača seznam.cz, ktorý pracuje na podobnom princípe ako pagerank, t.j. hodnotí dôležitosť internetových stránok
S-VGAoznačenie pre grafické rozlíšenie od 640x480 bodov a 256 farieb
S-videotyp konektora a signálu pre prenos a spracovanie videa
S.M.A.R.T.Self Monitoring Analysis and Reporting Technology; súčasť diskovej mechaniky, systém na sledovanie parametrov pevného disku, s úlohou upozorniť na možný vznik chyby
SABz angl. Service Ancillary to Broadcasting - pomocná rozhlasová služba
safebezpečný
safeguardochrana, bezpečnostný
safetybezpečnosť
samplevzorka
samplevzorka, príklad
samplingvzorkovanie
SANStorage Area Network Sieť pozostávajúca z rôznych druhov dátových zariadení spojených so servrom.
SAPSysteme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung Systems, Applications And Products in Data Processing SAP je súčasne názov spoločnosti a jej hlavného produktu, robustného firemného systému - SW aplikácie na správu firemných dát a procesov. Spoločnosť SAP bola pionierom v budovaní firemných softwarových aplikácií. Kľúčovým komponentom tejto aplikácie je jedna spoločná databáza pre všetky systémové moduly ako napr. moduly Výroba, Dodávatelia, Financie, CRM, Ľudské zdroje a ďaľšie.
SAPz angl. Service Ancillary to Programme Making - pomocná služba pre zostavovanie programov
SARz angl. Search and Rescue - pátranie a záchrana
SARSATskratka pre družicový pátrací a záchranný systém
saveuložiť dáta, zachrániť
Save asRozšírený príkaz v menu od príkazu Save. Umožňuje uloženie súboru pod iným ako aktuálnym menom.
SCADASupervisory Control and Data Aquisition system. Komplexný riadiaci a informačný systém obsahujúci mnohé hardwarové zariadenia ako napríklad vstupno/výstupné komponenty, signálový hardware, PLC, riadiace jednotky, siete, telekomunikačné zariadenia a špecifické softwarové vybavenie. SCADA systém sa implementuje za účelom monitorovania a riadenia systémov v reálnom čase. Príkladmi systémov sú priemyselné továrne, rôzne typy elektrární, telekomunikačné systémy, čističky odpadových vôd a inéh systémy. Systém SCADA napríklad zbiera informácie o okolitom prostredí, identifikuje poruchový stav (napríklad zmenu tlaku/teploty), zasiela informácie centrálnej jednotke, upozorňuje na nerovnovážny stav, vyhodnocuje a zobrazuje celkovú situáciu obsluhujúcemu personálu.
scalablestupňovateľný, rozšíriteľný
scalemierka

Ďalej >>


Hľadať výraz:

Ako hľadať?

Slovník cudzích slov momentálne obsahuje 72 031 pojmov a skratiek. Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a slová z bežného života.