Technický slovník online

Technický slovník obsahuje pojmy z oblasti informatiky, elektrotechniky, multimédií, telekomunikácií, počítačových sietí, informačných technológií a pod.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

B.Sc.Viď BS
B2BBusiness To Business Vzťah, komunikácia, obchodné transakcie medzi podnikateľskými subjektmi navzájom.
B2CBusiness To Consumer Vzťah, komunikácia, obchodná transakcia medzi podnikateľskými subjektmi na strane jednej a koncovými spotrebiteľmi na strane druhej.
BABusiness Analyst
Baby ATModifikovaný návrh základnej dosky AT, ktorá je menšia. Tento štandard sa ujal a používajú ho i novšie počítače.
backspäť, spodný
back endV kontexte softwaru alebo IKT zariadení sa front endom rozumie tá časť softwaru alebo systému, pomocou ktorej užívateľ komunikuje s aplikáciou alebo zariadením. Na druhej strane, back end spracováva údaje zo vstupu a podľa zadania výsledky opäť komunikuje späť na užívateľa cez front end.
Back SpaceNiekedy označená <= Klávesnica ,ktorá maže znak vľavo pred kurzorom a posunie kurzor na jeho miesto.
back-upzáloha, zálohovanie
back-up power supplyzáložný zdroj (el. nergie)
backbonechrbtica, hlavný reťazec, hlavná časť siete s vysokou prenosovou rýchlosťou
BackgroundFarebné pozadie niektorej časti obrazu. Stav programu bežiaceho "na pozadí".
backslashspätné, opačné lomítko,
backspacevrátenie, spätný krok
BackupZáloha. Spôsob ochrany dát pred poškodením, alebo stratou. Založený na vytvorení duplicitnej kópie originálnych súborov. Duplicitné kópie sa ukladajú buď na pevne disky, alebo špeciálne zariadenie tzv. Streamre.
badzlý, pokazený
Bad blockMiesto na disku, alebo diskete, ktoré sa už nedá použiť a je fyzicky poškodené.
Bad sectorChybný sektor. Označenie sektoru na diskovom médiu, ktorý nieje možné používať, pretože jeho nosné médium je v tomto mieste fyzicky poškodené.
BajtOsem bitov, teda osemciferné číslo v dvojkovej sústave. Bajt je zvyčajne najmenšia jednotka pamäte počítača.
BAKKoncovka/Prípona záložného súboru /Backup/.
bandwidthšírka prenosového pásma, množstvo dát, ktoré môžu byť prenesené za určitý čas

Ďalej >>


Hľadať výraz:

Ako hľadať?

Slovník cudzích slov momentálne obsahuje 72 031 pojmov a skratiek. Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a slová z bežného života.