Technický slovník online

Technický slovník obsahuje pojmy z oblasti informatiky, elektrotechniky, multimédií, telekomunikácií, počítačových sietí, informačných technológií a pod.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

W3World Wide Web, celosvetová sieť, najčastejšie používaná služna internetu, inrormácie vo forme html dokumentov
W3CWorld Wide Web Consortium Medzinárodné konzorcium zamerané na tvorbu štandardov pre web. Definuje štandardy aby rôzne web technológie mohli navzájom komunikovať, resp. aby boli kompatibilné.
W8z anglického Wait, počkajte
waitdoba čakania
waitingdoba čakania
wake on LANspustenie, zapnutie počítača diaľkovo zo siete
WallpaperObrázok na plochu operačných systémov
WANWide Area Network Počítačová sieť spájajúca geograficky vzdialené počítače, lokálne počítačové siete LAN, alebo siete iného typu.
WANWide area network výraz označujúci sieť rozsahu oveľa väčšieho ako LAN, rozsah môže byť napríklad územie štátu alebo veľkého mesta.
WAN Wide area networkRozsiahla sieť, ktorá sa rozkladá na veľkom území. Napr. ak ma spoločnosť pobočky po celom Slovensku môže ich mať prepojené týmto typom siete.
WAPWireless Application Protocol Protokol využívaný pre bezdrôtové spojenie. Najpopulárnejšie využitie v súčasnosti: pripojenie na Internet cez mobilný telefón GSM.
warningvarovanie
warrantyzáruka
WAVKoncovka/Prípona zvukového súboru wave.
wavevlna, typ zvukového súboru
wave tabletabuľka zvukov hudobných nástrojov
waveformMetoda ,ktorou sú zaznamenane a reprodukovane zvukove informácie vo Windows.
waveform audioForma digitálneho zvuku spracovaná a uložená tak, aby ho bolo možné spracovávať a používať na počítači. Prípona súborov je .wav
wavetableTyp zvukového generátora, ktorý obsahuje digitalizované zvuky skutočných nástrojov z , ktorých sa potom skladá výsledné zvuky.
waycesta, smer
web sitewww stránky, internetovské sídlo

Ďalej >>


Hľadať výraz:

Ako hľadať?

Slovník cudzích slov momentálne obsahuje 72 031 pojmov a skratiek. Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a slová z bežného života.