Technický slovník online

Technický slovník obsahuje pojmy z oblasti informatiky, elektrotechniky, multimédií, telekomunikácií, počítačových sietí, informačných technológií a pod.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

namemeno, označenie
NATNetwork Address Translation; preklad sieťových adries, základná funkcia firewallu
nativerodný, prirodzený, domáci
nativedomáci, rodný
naughtnula, bezvýznamný
navigationusmernenie
NAVTEXz angl. Narrow-Band Direction-Printing Telegraphy System for Transmission of Navigational and Meteorological Warnings and Urgent Information to Ships - systém pre úzkopásmovú priamu telegrafnú tlač na prenos navigačných a meteorologických varovaní a urgentné informácie pre lode
NDBz angl. Non-directional Beacon - nesmerový rádiomaják
NDDNorton Disk Doctor; program pre kontrolu a opravu dát na pevných diskoch a disketách
NDSNovell Directory Services; adresárové služby Novell, technológia používaná v sieťovom prostredí Novell na správu a organizovanie sietí
nearblízko
neighbourhoodokolie
netsieť
NetBIOSNetwork Basic Input/Output System Základný vstupno výstupný sieťový systém Komunikačný protokol pre komunikáciu medzi aplikáciami na rôznych počítačoch. Jedná sa o komunikáciu na nízkej - systémovej úrovni.
NETSCAPEsoftvérová firma, jeden z najpoužívanejších prehliadačov je Netscape Navigator a novší Netscape Communicator, firma Netscape uvoľnila zdrojový kód svojich programov
NetWaresieťový operačný systém firmy Novell
NetWeaver Technologická platforma pre vývoj aplikácií spoločnosti SAP, vyvinutá spoločnosťou SAP. Jej kľúčovou charakteristikou je orientácia na podporu integrácie SAP produktov, ako aj prepojenie s technológiami iných spoločností ako napríklad Microsoft .Net alebo Sun Java.
networkpočítačová sieť
newnový
nextnasledujúci, ďalší
NFSNetwork File System; zdieľanie súborov a adresárov v prostredí operačného systému UNIX

Ďalej >>


Hľadať výraz:

Ako hľadať?

Slovník cudzích slov momentálne obsahuje 72 031 pojmov a skratiek. Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a slová z bežného života.