Technický slovník online

Technický slovník obsahuje pojmy z oblasti informatiky, elektrotechniky, multimédií, telekomunikácií, počítačových sietí, informačných technológií a pod.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

J2EEJava 2 Enterprise Edition Verzia jazyka Java pre vývoj podnikateľských, viacvrstvových aplikácií.
jackkonektor
JavaProgramovací jazyk Objektovo orientovaný jazyk, interpretovací, nezávislý od platformy (PC, Mac, Unix), vyvinutý na podporu a využitie distribučného prostredia internetu. Vyvinutý a uvedený na trh spoločnosťou Sun Microsystems v 1996, syntaxou podobný jazyku C. Univerzálny jazyk široko využívaný v internetových aplikáciách. Optimálny jazyk pre programovanie interaktívnych aplikácií a appletov pre webové aplikácie spustiteľné webovými prehliadačmi. Umožňuje tak rozšíriť funkcionalitu a interaktivitu webových aplikácií. Java programy sú automaticky stiahnuté a spúšťané webovým prehliadačom.
Java scriptjednoduchý programovací jazyk odvodený od Javy
JavaScriptProgramovací jazyk. Jednoduchý interpretovací jazyk predurčený na programovanie menej zložitých úloh v rámci HTML web stránok. Otvorený, cross platformový skriptovací jazyk vyvinutý spoločnosťou Netscape (JScript je jeho Microsoft ekvivalent). Skripty sú interpretované na strane klienta – webového prehliadača. Medzi Javascript-om a jazykom Java je veľký rozdiel. Na rozdiel od jazyka Java, ktorý je štrukturovaným OOP jazykom, JavaScript je jednoduchší. JavaScript je registrovaná obchodná značka spoločnosti Sun Microsystems, Inc.
JAZmechanika na výmenné magnetické pamäťové média s kapacitou 1 GB
jet printertrysková, atramentová tlačiareň
JobÚloha. Požiadavka na výpočtové zariadenie, aby vykonalo určitú úlohu, činnosť pri spracovaní dát.
joinspojenie, spoj, pripojiť
journaldenník, denný záznam činnosti
JPEGJoint Photographic Experts Group Štandard pre komprimovanie fotografií do súborov. Pri kompresii dochádza k strate dát. Názov komisie ISO/CCITT ktorá štandard definovala.
JPGPrípona v názve súborov. Viď JPEG.
jpg gifFormát grafických dát.
JSJavaScript
JSPJavaServer Page Technológia jazyka Java umožňujúca generovať HTML, XML alebo iné dokumenty.
JumperNa niektorých typoch zariadení, najmä na základných doskách sa používajú prepínače ,ktoré menia svoje polohy prepojením tzv. Jumperom.
justificationzarovnanie textu
Justified textZarovnanie textu medzi okraje.


Hľadať výraz:

Ako hľadať?

Slovník cudzích slov momentálne obsahuje 72 031 pojmov a skratiek. Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a slová z bežného života.