Technický slovník online

Technický slovník obsahuje pojmy z oblasti informatiky, elektrotechniky, multimédií, telekomunikácií, počítačových sietí, informačných technológií a pod.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

halfpolovica
haltzastaviť, zastavenie
haltedzastavená činnosť
handbookpríručka
handlemanipulovať, zaobchádzať s niečim, ovládať niečo
handlingmanipulácia
handshakingpotrasenie rukou, riadiace signály medzi príjemcom a odosielateľom
hanginguviaznutie
hangupzložiť modemové spojenie, odpojiť modem od telefónnej siete
HAPSz angl. High Altitude Platform Station - stanica so základňou vo veľkej výške
hardtvrdo, pevný, nie ľahko
Hard diskTzv. pevný disk. Pamätové médium na ukladanie veľkých množstiev dát . Princíp spočíva v ukladaní dát na magnetické plochy, ktorými sú pokryté kovové disky. Ich množstvo a veľkosť je závislé od kapacity a typu Hardisku. Vzhľadom že toto pamäťové médium je
hard skillstechnické skúsenosti, znalosti
hard spacetvrdá medzera, zachováva sa pri editovaní textu
hardcopyfyzická kópia
harddiskHard Disk Drive; pevný disk, zariadenie zaznamenávajúce údaje
hardwareFyzické zariadenia, elektronické elektrické a mechanické komponenty tvoriace počítačové alebo informačné systémy.
HardwareVšetky hmatateľné časti počítača a jeho prídavných zariadení.
hardware supporttechnická podpora
harmpoškodenie
hashšifrovanie nevratnou metódou, zo zašifrovaného textu (hesla) nie je možné získať povodný text

Ďalej >>


Hľadať výraz:

Ako hľadať?

Slovník cudzích slov momentálne obsahuje 72 031 pojmov a skratiek. Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a slová z bežného života.