Technický slovník online

Technický slovník obsahuje pojmy z oblasti informatiky, elektrotechniky, multimédií, telekomunikácií, počítačových sietí, informačných technológií a pod.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

C++programovací jazyk
cable connectorkáblový konektor
CacheVyrovnávacia pamäť.
CAISEComputer Aided Integrated Software Engeneering; integrovaná tvorba programov pomocou počítača
calculvýpočet
CallVetvenie na iný podprogram, podkód v programe, alebo kóde. Zaznamenáva sa miesto vetvenia aby sa dalo vrátiť po vykonaní podkódu, podprogramu.
Call by valueVolanie hodnotou. Spôsob odovzdania parametrov procedúry , pri ktorom sa volanej procedúre odovzdá len hodnota aktuálneho parametra nie však meno, alebo adresa.
CAMConditional Access Module - dekódovací modul systému podmieneného prístupu
CancelVšeobecný príkaz na zrušenie prebiehajúcej akcie.
capabilityschopnosť
CapacityKapacita. Maximálne množstvo objemu informácii, ktoré je počítač schopný spracovať. Meria sa v rôznych veličinách podľa druhu informácií.
Capital letterVeľké písmena
Caps LockKlávesa na klávesnici, ktorá trvale prepína na veľké písmená.
CaptureInformácia, ktorá sa objaví len dočasne a preto je zachytená zvláštnym spôsobom Capture. Väčšinou sa tento spôsob používa pri zachytení obsahu obrazovky klávesou Print Screen a potom sa prenesie do iného programu cez menu edit/paste/CTRL+V/
carbonless papersamoprepisovací papier
cardkarta, rozširujúca, prídavná doska
carriernosič, nosný kmitočet
Carrier DetectCD - detekcia spojenia, detekcia nosnej
CartridgeNázov pre vymienateľnú náplň do tlačiarní
CASConditional Access System - systém podmieneného prístupu. Označenie pre kódovací systém v digitálnej oblasti
CASEComputer Assisted Software Engineering softwarová podpora vývoja a údržby softwarových aplikácií

Ďalej >>


Hľadať výraz:

Ako hľadať?

Slovník cudzích slov momentálne obsahuje 72 031 pojmov a skratiek. Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a slová z bežného života.