Technický slovník online

Technický slovník obsahuje pojmy z oblasti informatiky, elektrotechniky, multimédií, telekomunikácií, počítačových sietí, informačných technológií a pod.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

e-commerceelektronické obchodovanie
E-IDEEnhanced IDE; typ radiča, pripojiť je možné 4 mechaniky s kapacitou do 8,4 GB
e.r.p.z angl. Effective Radiated Power - efektívny vyžiarený výkon
EANEuropean Article Numbering; označovanie tovarov čiarovým kódom
EAPROMEletrically Alterable Programmable Read Only Memory; elektricky preprogramovateľná pamäť iba na čítanie
EAROM Electrically Alterable Read Only MemoryPermanentná pamäť, ktorej obsah možno meniť len elektrickou cestou.
EBv IT terminológii z angl. exabyte
ECAz angl. European Common Allocation - všeobecné pridelenie pre Európu
ECCError Correcting Code; Elliptic Curve Cryptosystem; spôsob kódovania údajov; systém sledovania a popisu dát pri ukladaní do pamäte, ktorý slúži na zníženie chybovosti a prípadne i na opravu údajov
ECCz angl. Electronic Communications Committee - Výbor pre elektronické komunikácie
ECC Eliptické kryptosystémyModerné algoritmy založené na riešení úlohy logaritmu v skupinách na eliptických krivkách.
ECPz angl. European Common Proposal - všeobecné návrhy pre Európu
edgeokraj, hrana
EDIElectronic Data Interchange; Electronic Document Interchange
editeditácia, upravovať
EDMElectronic Data Management; Electronic Document Management; systém pre správu dokumentácie
EDMSviď DMS
EDO RAMExtended Data Out Random Access Memory; dynamické pamäťové obvody
EDTVExtended Definition TV; televízia so zväčšeným rozlíšením
EEMEAEastern Europe, Middle East, and Africa Východná Európa, Stredný východ a Afrika Označenie regiónu pôsobenia, v komerčnom, obchodnom a vládnom prostredí.
EEPROMEletrically Erasable Programmable Read Only Memory; elektricky mazateľná programovateľná pamäť iba na čítanie

Ďalej >>


Hľadať výraz:

Ako hľadať?

Slovník cudzích slov momentálne obsahuje 72 031 pojmov a skratiek. Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a slová z bežného života.