Ekonomický slovník online

Ekonomický slovník obsahuje pojmy a skratky z oblasti ekonómie, geografie, štatistiky, dopravy a pod.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

N1JSkratka učebného predmetu Nemecký jazyk 1
NANamíbijská republika, skrátený názov Namíbia. Skratka štátu.
NABSkratka učebného predmetu Náboženstvo
NACskratka pre nominal assistance coefficient (ratio of value of support, excluding budgetary support, to the value of gross farm receipts) - koeficient nominálnej pomoci (pomer hodnoty podpory, okrem rozpočtovej podpory, k hodnote hrubých poľnohospodárskych príjmov)
NACSkratka učebného predmetu Náčuvy
NADkód meny namíbijský dolár. Mena sa používa v krajine Namíbia (Namíbijská republika)
NAHSkratka učebného predmetu Národné hospodárstvo
NAKskratka pre Nederlandse Algemene Keuringsdienst - Holandská inšpekčná služba pre osivá
NAKSkratka učebného predmetu Náuka o kovoch
NAMNamíbijská republika, skrátený názov Namíbia. Skratka štátu.
NAMSkratka učebného predmetu Náuka o materiáloch
NAMIBskratka pre National Association of British and Irish Millers - Národné združenie britských a írskych mlynárov
NANSkratka učebného predmetu Náuka o nápojoch
NAPSkratka učebného predmetu Náuka o programovaní
NARSkratka učebného predmetu Národopis
NASSkratka učebného predmetu Náuka o spoločnosti
NASSv USA, skratka pre National Agricultural Statistics Service - Národný poľnohospodársky štatistický úrad
NAUSkratka učebného predmetu Náučná literatúra
NAVSkratka učebného predmetu Navrhovanie
NAWGv USA, skratka pre National Association of Wheat Growers - Národné združenie pestovateľov pšenice
NAYSkratka učebného predmetu Náuka o výrobkoch

Ďalej >>


Hľadať výraz:

Ako hľadať?

Slovník cudzích slov momentálne obsahuje 72 031 pojmov a skratiek. Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a slová z bežného života.