Ekonomický slovník online

Ekonomický slovník obsahuje pojmy a skratky z oblasti ekonómie, geografie, štatistiky, dopravy a pod.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

c.i.f.skratka pre cost, insurance and freight - náklady, poistenie a prepravné hradené
C2DSkratka učebného predmetu CAD systémy v elektrotechnike /Computer Aided Desing - progr.syst.návr./
CAKanada, skrátený názov Kanada. Skratka štátu.
CA storageskratka pre controlled atmosphere storage - skladovanie v ochrannej atmosfére
CAASkratka učebného predmetu Cvičenia z architektúry a architektonická tvorba
CAAVskratka pre British Central Association of Agricultural Valuers - Britské centrálne združenie poľnohospodárskych odhadcov
CABSkratka učebného predmetu Chémia a biológia
CACSkratka učebného predmetu Cvičenia z aplikovanej chémie
CACMskratka pre Central American Common Market - Stredoamerický spoločný trh
CADkód meny kanadský dolár. Mena sa používa v krajine Kanada
CADSkratka učebného predmetu Dokumentácia v CAD
CAESskratka pre Canadian Agricultural Economics Society - Kanadská spoločnosť
CAFStredoafrická republika, skrátený názov Stredoafrická republika. Skratka štátu.
CAGSkratka učebného predmetu Anglická gramatika - cvičenie
CAHSkratka učebného predmetu Cvičenia z analytickej chémie
CAISkratka učebného predmetu Chémia a analýza liečiv
CAJSkratka učebného predmetu Cvičenia z anglického jazyka
CAKSkratka učebného predmetu Cvičenia z administratívy a korešpondencie
CALSkratka učebného predmetu Čalúnnictvo
CAMSkratka učebného predmetu Chémia a materiál
CAMARskratka pre Research and technological development programme (EEC) in the field of competitiveness of agriculture and management of agricultural resources (1989 1993) - Špecifický program EÚ zameraný na výskum a technologický rozvoj v oblasti konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a riadenia poľnohospodárskych zdrojov

Ďalej >>


Hľadať výraz:

Ako hľadať?

Slovník cudzích slov momentálne obsahuje 72 031 pojmov a skratiek. Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a slová z bežného života.