Ekonomický slovník online

Ekonomický slovník obsahuje pojmy a skratky z oblasti ekonómie, geografie, štatistiky, dopravy a pod.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

WASDEskratka pre World agricultural supply and demand estimates - Svetový odhad poľnohospodárskej ponuky a dopytu
WATSkratka učebného predmetu Výtvarná tvorba l
WBISkratka učebného predmetu Výroba bielizne
WBTskratka pre Warsaw Board of Trade - Varšavská obchodná burza
WCAskratka pre Wool Council of Australia - Austrálsky výbor pre vlnu
WCISkratka učebného predmetu Výtvarné činnosti
WEDskratka pre World Environment Day - Svetový deň životného prostredia
WEFskratka pre World Economic Forum - Svetové ekonomické fórum
WFZámorské teritórium Wallisu a Futuny, skrátený názov Wallis a Futuna. Skratka štátu.
WFCskratka pre World Food Conference - Svetová konferencia o potravinách
WFMskratka pre World Food Model - Svetový potravinový model
WFPskratka pre World Food Programme - Svetový program výživy
WICEskratka pre World Industry Council for the Environment - Svetová hospodárska rada pre životné prostredie
WIFOskratka pre Österreichisches institut für wirtschaftsforschung - Rakúsky výskumný ústav ekonomiky
WIIWskratka pre Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche - Viedenský ústav pre komparatívne štúdie
WIPOskratka pre World Intellectual Property Organization - Svetová organizácia duševného vlastníctva
WISSkratka učebného predmetu Webové informačné systémy
WKTSkratka učebného predmetu Výroba a rozbory kovových tkanív a sít
WLFZámorské teritórium Wallisu a Futuny, skrátený názov Wallis a Futuna. Skratka štátu.
WLGNový Zéland, Wellington International Airport - skratka pre letisko
WLSSkratka učebného predmetu Seminar in World literature

Ďalej >>


Hľadať výraz:

Ako hľadať?

Slovník cudzích slov momentálne obsahuje 72 031 pojmov a skratiek. Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a slová z bežného života.