Ekonomický slovník online

Ekonomický slovník obsahuje pojmy a skratky z oblasti ekonómie, geografie, štatistiky, dopravy a pod.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

EAASkratka učebného predmetu Evidencia a administratíva
EAAEskratka pre European Association of Agricultural Economists - Európske združenie poľnohospodárskych ekonómov
EACskratka pre European Agricultural Confederation - Európska konfederácia pre poľnohospodárstvo
EAESkratka učebného predmetu Elektrotechnika a elektronika
EAFRDskratka pre European agricultural fund for rural development - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
EAFRDskratka pre European Agricultural Fund for Rural Development - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
EAGGFskratka pre European Agricultural Guidance and Guarantee Fund - Európsky poľnohospodársky zabezpečovací a garančný fond
EALSkratka učebného predmetu Ekonomika a logistika
EALMskratka pre European Association of Livestock Markets - Európske združenie trhov s dobytkom
EAPskratka pre economically active population - ekonomicky aktívna populácia
EAPSkratka učebného predmetu Ekonomika obchodu a technika predaja
EAPAskratka pre European Animal Protein Association - Európska asociácia pre živočíšne bielkoviny
EARSkratka učebného predmetu Estetika v aranžovaní kvetín
EASskratka pre European Aquaculture Society - Európska spoločnosť pre sladkovodné hospodárenie
EASSkratka učebného predmetu Ekonomika a organizácia spoločného stravovania
EASEskratka pre Electronic Auctions Systems Europe - Európsky elektronický aukčný systém
EASMskratka pre European Alliance For Safe Meat - Európske združenie pre bezchybnosť mäsa
EATSkratka učebného predmetu Ekonomika, organizácia a technika predaja
EAUSkratka učebného predmetu Elektropríslušenstvo automobilovej techniky
EAVSkratka učebného predmetu Elektrika cestných vozidiel
EBASkratka učebného predmetu Elektrické zariadenia v baniach

Ďalej >>


Hľadať výraz:

Ako hľadať?

Slovník cudzích slov momentálne obsahuje 72 031 pojmov a skratiek. Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a slová z bežného života.