Ekonomický slovník online

Ekonomický slovník obsahuje pojmy a skratky z oblasti ekonómie, geografie, štatistiky, dopravy a pod.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

GAGabonská republika, skrátený názov Gabon. Skratka štátu.
GAASkratka učebného predmetu Gastronomický ateliér
GABGabonská republika, skrátený názov Gabon. Skratka štátu.
GADSkratka učebného predmetu Gastronomie Deutsch
GAESkratka učebného predmetu Gastronomy English
GAECskratka pre Good agricultural and enviromental conditions - Dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky
GAECvo Francúzsku, skratka pre Le Groupement Agricole d´Exploitation en Commun - forma poľnohospodárskeho obchodného družstva
GAFTAskratka pre UK Grain and Feed Trade Association - Britské združenie obchodníkov s obilím a krmivami
GAJSkratka učebného predmetu Globálne štúdie v anglickom jazyku
GAMSkratka učebného predmetu Grafika a multimédiá
GAOskratka pre General Accounting Office - Ústredný úrad pre účtovníctvo
GATSkratka učebného predmetu Grafické systémy v automatizačnej technike
GATSskratka pre General Agreement on Trade in Services - Všeobecná dohoda o obchodovaní v službách
GATTskratka pre General Agreement on Tariffs and Trade - Všeobecná dohoda o clách a obchode
GAVskratka pre gross added value - hrubá pridaná hodnota
GAZSkratka učebného predmetu Programovanie automatizačných zariadení
GBSpojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska, skrátený názov Spojené kráľovstvo. Skratka štátu.
GBCSkratka učebného predmetu Garbiarska chémia
GBMSkratka učebného predmetu Garbiarske materiály
GBPkód meny libra šterlingov. Mena sa používa v krajine Spojené kráľovstvo (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska)
GBRSpojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska, skrátený názov Spojené kráľovstvo. Skratka štátu.

Ďalej >>


Hľadať výraz:

Ako hľadať?

Slovník cudzích slov momentálne obsahuje 72 031 pojmov a skratiek. Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a slová z bežného života.