Ekonomický slovník online

Ekonomický slovník obsahuje pojmy a skratky z oblasti ekonómie, geografie, štatistiky, dopravy a pod.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

IAAEskratka pre International Association of Agricultural Economics - Medzinárodné združenie poľnohospodárskych ekonómov
IAASskratka pre International Association of Agricultural Students - Medzinárodné združenie poľnohospodárskych študentov
IACskratka pre International Agricultural Center - Medzinárodné poľnohospodárske centrum
IACSskratka pre Integrated Administration and Control System - Integrovaný systém riadenia a kontroly
IADUSA, Washington - Washington Dulles International Airport - skratka pre letisko
IAFMMskratka pre International Association of Fish Meal Manufacturers - Medzinárodné združenie výrobcov rybej múčky
IAHUSA, Houston / G. Bush Intercontinental - skratka pre letisko
IAIskratka pre International Apple Institute - Medzinárodný ústav pre jablká
IAISkratka učebného predmetu Internet a informatika
IANSkratka učebného predmetu Informačná analýza
IAPSkratka učebného predmetu Informatika a programovanie
IAP-WASADskratka pre International Action Programme on Water and Sustainable Agricultural Development - Medzinárodný akčný program pre vodu a rozvoj udržateľného poľnohospodárstva
IASSkratka učebného predmetu Inštrumentácia a aranžovanie skladieb
IASCskratka pre International Association of Seed Crushers - Medzinárodné združenie výrobcov rastlinného oleja
IATRCskratka pre International Agricultural Trade Research Consortium - Medzinárodné konzorcium pre výskum poľnohospodárskeho obchodu
IBCskratka pre International Butchers` Confederation - Medzinárodná konfederácia mäsiarov
IBGEskratka pre Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Brazilský geografický a štatistický ústav
IBRskratka pre infectious bovine rhinotracheitis - infekčná bovinná rinotracheitída
IBRDskratka pre International Bank for Reconstruction and Development - Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj
ICAOskratka pre International Co-operative Agricultural Organization - Medzinárodná poľnohospodárska družstevná organizácia
ICARDAskratka pre International Centre for Agricultural Research in Dry Areas - Medzinárodné centrum pre poľnohospodársky výskum v suchých oblastiach

Ďalej >>


Hľadať výraz:

Ako hľadať?

Slovník cudzích slov momentálne obsahuje 72 031 pojmov a skratiek. Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a slová z bežného života.