Ekonomický slovník online

Ekonomický slovník obsahuje pojmy a skratky z oblasti ekonómie, geografie, štatistiky, dopravy a pod.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

CAMARskratka pre Research and technological development programme (EEC) in the field of competitiveness of agriculture and management of agricultural resources (1989 1993) - Špecifický program EÚ zameraný na výskum a technologický rozvoj v oblasti konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a riadenia poľnohospodárskych zdrojov
CANKanada, skrátený názov Kanada. Skratka štátu.
CANSkratka učebného predmetu Canisterapia
CAOSkratka učebného predmetu Chemizácia a ochrana životného prostredia
CAOBISCOskratka pre Association of the Chocolate, Biscuit and Confectionery Industries of the EU - Asociácia EÚ združujúca výrobcov čokolády, trvanlivého pečiva a cukroviniek
CAPskratka pre Common Agricultural Policy - spoločná poľnohospodárska politika EÚ
CAPSkratka učebného predmetu Človek a prostredie
CAPAskratka pre CAP analysis model - model analýzy SPP
CAPREskratka pre Common Agricultural and Rural Policy for Europe - Spoločná európska poľnohospodárska a vidiecka politika
CARSkratka učebného predmetu Človek a príroda
CARICOMskratka pre Carribean Community - Únia karibských krajín
CARISskratka pre Agriculture Research in Developing Countries - poľnohospodársky výskum v rozvojových krajinách
CARPEskratka pre Common Agricultural and Rural Policy for Europe - Spoločná poľnohospodárska a vidiecka politika pre Európu
CARTskratka pre Community Action for Rural Tourism - hnutie EÚ pre vidiecku turistiku
CASSkratka učebného predmetu Časomerné zariadenia
CASTskratka pre Council for Agricultural Science and Technology - Rada pre poľnohospodársku vedu a technológiu
CATSkratka učebného predmetu Časti strojov a prístrojov
CAUSkratka učebného predmetu Číslicová automatizácia
CAVSkratka učebného predmetu Chémia a vývoj hmoty
CAZSkratka učebného predmetu Chladenie a zmrazovanie
CB2Skratka učebného predmetu Cvičenie z bankovníctva

<< Naspäť

Ďalej >>


Hľadať výraz:

Ako hľadať?

Slovník cudzích slov momentálne obsahuje 72 031 pojmov a skratiek. Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a slová z bežného života.