Skratky online, význam skratiek

Zoznam skratiek obsahuje približne 10 000 skratiek z rôznych oblastí, ako napríklad geografia, ekonómia, elektrotechnika, informatika, medicína, farmácia, fyzika, chémia, poľnohospodárstvo, vzdelávanie a pod.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Pskratka pre fosfor z angl. phosphorus - chemický prvok s protónovým číslom 15
P.S.skratka pre po napísanom latinsky post scriptum
P00Skratka diagnózy - ohrozenie plodu a novorodenca chorobami matky, ktoré nemusia súvisieť s terajšou ťarchavosťou
P01Skratka diagnózy - ohrozenie plodu a novorodenca komplikáciami ťarchavosti matky
P02Skratka diagnózy - ohrozenie plodu a novorodenca komplikáciami placenty, pupkovej šnúry a blán
P03Skratka diagnózy - ohrozenie plodu a novorodenca inými komplikáciami pôrodnej činnosti a pôrodu
P04Skratka diagnózy - ohrozenie plodu a novorodenca škodlivými vplyvmi prenesenými cez placentu alebo materské mlieko
P05Skratka diagnózy - nízka hmotnosť a podvýživa plodu
P07Skratka diagnózy - poruchy súvisiace so skrátenou ťarchavosťou a nízkou pôrodnou hmotnosťou nezatriedené inde
P08Skratka diagnózy - poruchy súvisiace s predĺženou ťarchavosťou a vysokou pôrodnou hmotnosťou
P10Skratka učebného predmetu Súvislá prax
P10Skratka diagnózy - intrakraniálne natrhnutie a krvácanie zapríčinené poranením pri pôrode
P11Skratka diagnózy - iné pôrodné poranenia ústredného nervového systému
P12Skratka diagnózy - pôrodné poranenie vlasovej časti hlavy
P13Skratka diagnózy - pôrodné poranenie kostry
P14Skratka diagnózy - pôrodné poranenie periférneho nervového systému
P15Skratka diagnózy - iné poranenia pri pôrode
P1JSkratka učebného predmetu Prvý cudzí jazyk
P20Skratka diagnózy - vnútromaternicová hypoxia
P21Skratka diagnózy - pôrodná asfyxia
P22Skratka diagnózy - syndróm respiračnej tvŕdze novorodenca

Ďalej >>


Hľadať výraz:

Ako hľadať?

Slovník cudzích slov momentálne obsahuje 72 031 pojmov a skratiek. Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a slová z bežného života.