Skratky online, význam skratiek

Zoznam skratiek obsahuje približne 10 000 skratiek z rôznych oblastí, ako napríklad geografia, ekonómia, elektrotechnika, informatika, medicína, farmácia, fyzika, chémia, poľnohospodárstvo, vzdelávanie a pod.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Oskratka pre kyslík z angl. oxygen - chemický prvok s protónovým číslom 8
O skratka z anglického "Over (to you)" - prepínam (na teba)
O. K.(oukej) skratka anglického výrazu all correct, čítaj ól korekt, v preklade všetko v poriadku, správne, dobre; súhlas
O00Skratka diagnózy - mimomaternicová ťarchavosť
O01Skratka diagnózy - mola hydatidosa
O02Skratka diagnózy - iné abnormálne produkty koncepcie
O03Skratka diagnózy - spontánny potrat
O04Skratka diagnózy - medicínsky potrat
O05Skratka diagnózy - iný potrat
O06Skratka diagnózy - nešpecifikovaný potrat
O07Skratka diagnózy - neúspešný pokus o potrat
O08Skratka diagnózy - komplikácie po potrate a mimomaternicovej a molárnej ťarchavosti
O10Skratka diagnózy - predtým existujúca hypertenzia komplikujúca ťarchavosť, pôrod a popôrodie
O11Skratka diagnózy - predtým existujúca hypertenzná porucha so superponovanou proteinúriou
O12Skratka diagnózy - gestačný (ťarchavosťou vyvolaný) edém a proteinúria bez hypertenzie
O13Skratka diagnózy - gestačná (ťarchavosťou vyvolaná) hypertenzia bez významnej proteinúrie
O14Skratka diagnózy - gestačná (ťarchavosťou vyvolaná) hypertenzia s významnou proteinúriou
O15Skratka diagnózy - eklampsia
O16Skratka diagnózy - nešpecifikovaná hypertenzia matky
O20Skratka diagnózy - krvácanie vo včasnej ťarchavosti
O21Skratka diagnózy - nadmerné dávenie v ťarchavosti - hyperemesis gravidarum

Ďalej >>


Hľadať výraz:

Ako hľadať?

Slovník cudzích slov momentálne obsahuje 72 031 pojmov a skratiek. Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a slová z bežného života.