Skratky online, význam skratiek

Zoznam skratiek obsahuje približne 10 000 skratiek z rôznych oblastí, ako napríklad geografia, ekonómia, elektrotechnika, informatika, medicína, farmácia, fyzika, chémia, poľnohospodárstvo, vzdelávanie a pod.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Sskratka pre krížové stavce (vertebrae sacrales)
sskratka pre arzén z angl. arsenic - chemický prvok s protónovým číslom 33
Sskratka pre síra z angl. sulfur - chemický prvok s protónovým číslom 16
S00Skratka diagnózy - povrchové poranenie hlavy
S01Skratka diagnózy - otvorená rana hlavy
S02Skratka diagnózy - zlomenina lebky a tvárových kostí
S03Skratka diagnózy - vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov hlavy
S04Skratka diagnózy - poranenie hlavových nervov
S05Skratka diagnózy - poranenie oka a očnice
S06Skratka diagnózy - vnútrolebkové poranenie
S07Skratka diagnózy - drvivé poranenie hlavy
S08Skratka diagnózy - traumatická amputácia časti hlavy
S09Skratka diagnózy - iné a nepresne určené poranenia hlavy
S10Skratka diagnózy - povrchové poranenie krku
S11Skratka diagnózy - otvorená rana krku
S12Skratka diagnózy - zlomenina krčnej chrbtice
S13Skratka diagnózy - vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov krku
S14Skratka diagnózy - poranenie krčných nervov a krčnej miechy
S15Skratka diagnózy - poranenie ciev krku
S16Skratka diagnózy - poranenie svalov a šliach krku
S17Skratka diagnózy - drvivé poranenie krku

Ďalej >>


Hľadať výraz:

Ako hľadať?

Slovník cudzích slov momentálne obsahuje 72 031 pojmov a skratiek. Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a slová z bežného života.