Skratky online, význam skratiek

Zoznam skratiek obsahuje približne 10 000 skratiek z rôznych oblastí, ako napríklad geografia, ekonómia, elektrotechnika, informatika, medicína, farmácia, fyzika, chémia, poľnohospodárstvo, vzdelávanie a pod.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Z00Skratka diagnózy - celkové vyšetrenie osôb bez ťažkostí a bez uvedenej diagnózy
Z01Skratka diagnózy - iné špeciálne vyšetrenia osôb bez ťažkostí a bez uvedenej diagnózy
Z02Skratka diagnózy - vyšetrenie na administratívne účely
Z03Skratka diagnózy - lekárske pozorovanie a zhodnotenie pre podozrenie z choroby a odchýlky
Z04Skratka diagnózy - vyšetrenie a pozorovanie pre iné príčiny
Z08Skratka diagnózy - následné vyšetrenie po liečbe zhubného nádora
Z09Skratka diagnózy - následné vyšetrenie po liečbe iných chorôb ako zhubných nádorov
Z10Skratka diagnózy - rutinná celková zdravotná kontrola definovanej subpopulácie
Z11Skratka diagnózy - špeciálne skríningové vyšetrenie na infekčné a parazitárne choroby
Z12Skratka diagnózy - špeciálne skríningové vyšetrenie na nádorové choroby
Z13Skratka diagnózy - špeciálne skríningové vyšetrenie na iné choroby a poruchy
Z20Skratka diagnózy - kontakt alebo ohrozenie infekčnými chorobami
Z21Skratka diagnózy - bezpríznakový stav infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV)
Z22Skratka diagnózy - nosič infekčnej choroby
Z23Skratka diagnózy - potreba imunizácie proti jednotlivým bakteriálnym chorobám
Z24Skratka diagnózy - potreba imunizácie proti určitým jednotlivým vírusovým chorobám
Z25Skratka diagnózy - potreba imunizácie proti iným jednotlivým vírusovým chorobám
Z26Skratka diagnózy - potreba imunizácie proti iným jednotlivým infekčným chorobám
Z27Skratka diagnózy - potreba imunizácie proti kombináciám infekčných chorôb
Z28Skratka diagnózy - nevykonaná imunizácia
Z29Skratka diagnózy - potreba iných preventívnych postupov

Ďalej >>


Hľadať výraz:

Ako hľadať?

Slovník cudzích slov momentálne obsahuje 72 031 pojmov a skratiek. Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a slová z bežného života.