Skratky online, význam skratiek

Zoznam skratiek obsahuje približne 10 000 skratiek z rôznych oblastí, ako napríklad geografia, ekonómia, elektrotechnika, informatika, medicína, farmácia, fyzika, chémia, poľnohospodárstvo, vzdelávanie a pod.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Fskratka pre flór z angl. fluorine - chemický prvok s protónovým číslom 17
F00Skratka diagnózy - demencia pri Alzheimerovej chorobe (G30.-+)
F01Skratka diagnózy - vaskulárna artériosklerotická demencia
F02Skratka diagnózy - demencia pri iných chorobách zatriedených inde
F03Skratka diagnózy - nešpecifikovaná demencia
F04Skratka diagnózy - organický amnestický syndróm nezavinený alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami
F05Skratka diagnózy - delírium nezavinené alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami
F06Skratka diagnózy - iné psychické poruchy zapríčinené poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou
F07Skratka diagnózy - poruchy osobnosti a správania zapríčinené chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu
F09Skratka diagnózy - nešpecifikovaná organická alebo symptomatická psychická porucha
F10Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu
F11Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím opiátov
F12Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím kanabinoidov (marihuana, hašiš)
F13Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím sedatív alebo hypnotík
F14Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím kokaínu
F15Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím iných stimulancií vrátane kofeínu
F16Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím halucinogénov
F17Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím tabaku
F18Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím prchavých rozpúšťadiel
F19Skratka diagnózy - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím viacerých drog a iných psychoaktívnych látok
F20Skratka diagnózy - schizofrénia

Ďalej >>


Hľadať výraz:

Ako hľadať?

Slovník cudzích slov momentálne obsahuje 72 031 pojmov a skratiek. Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a slová z bežného života.