Skratky online, význam skratiek

Zoznam skratiek obsahuje približne 10 000 skratiek z rôznych oblastí, ako napríklad geografia, ekonómia, elektrotechnika, informatika, medicína, farmácia, fyzika, chémia, poľnohospodárstvo, vzdelávanie a pod.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

P22Skratka diagnózy - syndróm respiračnej tvŕdze novorodenca
P23Skratka diagnózy - kongenitálna pneumónia
P24Skratka diagnózy - novorodenecké syndrómy z aspirácie
P25Skratka diagnózy - intersticiálny emfyzém a podobné poruchy vznikajúce v perinatálnej perióde
P26Skratka diagnózy - pľúcne krvácanie vznikajúce v perinatálnej perióde
P27Skratka diagnózy - chronická respiračná choroba vznikajúca v perinatálnej perióde
P28Skratka diagnózy - iné respiračné poruchy vznikajúce v perinatálnej perióde
P29Skratka diagnózy - kardiovaskulárne poruchy vznikajúce v perinatálnej perióde
P35Skratka diagnózy - kongenitálne vírusové choroby
P36Skratka diagnózy - bakteriálna sepsa novorodenca
P37Skratka diagnózy - iné kongenitálne infekčné a parazitárne choroby
P38Skratka diagnózy - omfalitída novorodenca s miernym krvácaním alebo bez neho
P39Skratka diagnózy - iné infekcie špecifické pre perinatálnu periódu
P50Skratka diagnózy - fetálna strata krvi
P51Skratka diagnózy - krvácanie z pupka u novorodenca
P52Skratka diagnózy - vnútrolebkové netraumatické krvácanie plodu a novorodenca
P53Skratka diagnózy - hemoragická choroba plodu a novorodenca
P54Skratka diagnózy - iné krvácania novorodenca
P55Skratka diagnózy - hemolytická choroba plodu a novorodenca
P56Skratka diagnózy - hydrops fetalis v dôsledku hemolytickej choroby
P57Skratka diagnózy - kernikterus

<< Naspäť

Ďalej >>


Hľadať výraz:

Ako hľadať?

Slovník cudzích slov momentálne obsahuje 72 031 pojmov a skratiek. Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a slová z bežného života.