Lekársky slovník online

Lekársky slovník obsahuje približne 20 000 cudzích slov a skratiek z oblasti zdravotníctva, farmácie, lekárstva, gastronómie, chémie a biológie.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

T39Skratka diagnózy - otrava neopiátovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami
T40Skratka diagnózy - otrava opiátmi a psychodysleptikami (halucinogénmi)
T41Skratka diagnózy - otrava anestetikami a liečebnými plynmi
T42Skratka diagnózy - otrava antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami a antiparkinsonikami
T43Skratka diagnózy - otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde
T44Skratka diagnózy - otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém
T45Skratka diagnózy - otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde
T46Skratka diagnózy - otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu
T47Skratka diagnózy - otrava látkami účinkujúcimi najmä na tráviacu sústavu
T48Skratka diagnózy - otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu
T49Skratka diagnózy - otrava látkami účinkujúcimi miestne najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami, otorinolaryngologikami a stomatologikami
T50Skratka diagnózy - otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami
T51Skratka diagnózy - toxický účinok alkoholu
T52Skratka diagnózy - toxický účinok organických rozpúšťadiel
T53Skratka diagnózy - toxický účinok halogénových derivátov alifatických a aromatických uhľovodíkov
T54Skratka diagnózy - toxický účinok leptavých látok
T55Skratka diagnózy - toxický účinok mydiel a detergencií
T56Skratka diagnózy - toxický účinok kovov
T57Skratka diagnózy - toxický účinok iných anorganických látok
T58Skratka diagnózy - toxický účinok oxidu uhoľnatého (co)
T59Skratka diagnózy - toxický účinok iných plynov, dymov a výparov

<< Naspäť

Ďalej >>


Hľadať výraz:

Ako hľadať?

Slovník cudzích slov momentálne obsahuje 72 031 pojmov a skratiek. Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a slová z bežného života.