Lekársky slovník online

Lekársky slovník obsahuje približne 20 000 cudzích slov a skratiek z oblasti zdravotníctva, farmácie, lekárstva, gastronómie, chémie a biológie.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

X-chromosomaX-chromozóm, heterochromozóm, ženský pohlavný chromozóm
X-viazanýgén lokalizovaný na chromozóme X, resp. znak podmienený týmto génom.
X00Skratka diagnózy - poškodenie nekontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe
X01Skratka diagnózy - poškodenie nekontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby
X02Skratka diagnózy - poškodenie kontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe
X03Skratka diagnózy - poškodenie kontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby
X04Skratka diagnózy - poškodenie zapálením veľmi horľavého materiálu
X05Skratka diagnózy - poškodenie zapálením alebo roztopením nočného oblečenia
X06Skratka diagnózy - poškodenie zapálením alebo roztopením iného oblečenia a šiat
X08Skratka diagnózy - poškodenie iným bližšie určeným dymom, požiarom a plameňmi
X09Skratka diagnózy - poškodenie bližšie neurčeným dymom, požiarom a plameňmi
X10Skratka diagnózy - poškodenie horúcimi nápojmi, potravinami, tukmi a olejmi na varenie
X11Skratka diagnózy - obarenie horúcou vodovodnou vodou
X12Skratka diagnózy - obarenie inými horúcimi tekutinami
X13Skratka diagnózy - obarenie vodnou parou a horúcimi výparmi
X14Skratka diagnózy - popálenie horúcim vzduchom a horúcimi plynmi
X15Skratka diagnózy - popálenie horúcimi nádobami a prístrojmi v domácnosti
X16Skratka diagnózy - popálenie horúcimi varičmi, radiátormi a rúrami
X17Skratka diagnózy - popálenie horúcimi motormi, strojovým zariadením a nástrojmi
X18Skratka diagnózy - popálenie inými horúcimi kovmi
X19Skratka diagnózy - poškodenie inou a bližšie neurčenou horúčavou a horúcimi látkami

Ďalej >>


Hľadať výraz:

Ako hľadať?

Slovník cudzích slov momentálne obsahuje 72 031 pojmov a skratiek. Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a slová z bežného života.