Lekársky slovník online

Lekársky slovník obsahuje približne 20 000 cudzích slov a skratiek z oblasti zdravotníctva, farmácie, lekárstva, gastronómie, chémie a biológie.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Ichemická značka jódu; intenzita elektrického prúdu
iseptum, priehradka, ohrada
I00Skratka diagnózy - reumatická horúčka - febris rheumatica, bez zmienky o postihnutí srdca
I01Skratka diagnózy - reumatická horúčka s postihnutím srdca
I02Skratka diagnózy - reumatická chorea
I05Skratka diagnózy - reumatické choroby mitrálnej chlopne
I06Skratka diagnózy - reumatické choroby aortálnej chlopne
I07Skratka diagnózy - reumatické choroby trikuspidálnej chlopne
I08Skratka diagnózy - choroby viacerých chlopní
I09Skratka diagnózy - iné reumatické choroby srdca
I10Skratka diagnózy - esenciálna (primárna) hypertenzia
I11Skratka diagnózy - hypertenzná choroba srdca
I12Skratka diagnózy - hypertenzná choroba obličiek
I13Skratka diagnózy - hypertenzná choroba srdca a obličiek
I15Skratka diagnózy - sekundárna hypertenzia
I20Skratka diagnózy - angina pectoris - hrudníková angína
I21Skratka diagnózy - akútny infarkt myokardu
I22Skratka diagnózy - ďalší infarkt myokardu
I23Skratka diagnózy - daktoré terajšie komplikácie po akútnom infarkte myokardu
I24Skratka diagnózy - iné akútne formy ischemickej choroby srdca
I25Skratka diagnózy - chronická ischemická choroba srdca

Ďalej >>


Hľadať výraz:

Ako hľadať?

Slovník cudzích slov momentálne obsahuje 72 031 pojmov a skratiek. Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a slová z bežného života.