Lekársky slovník online

Lekársky slovník obsahuje približne 20 000 cudzích slov a skratiek z oblasti zdravotníctva, farmácie, lekárstva, gastronómie, chémie a biológie.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Y-chromosomaY-chromozóm, heterochromozóm, mužský pohlavný chromozóm
Y00Skratka diagnózy - napadnutie tupým predmetom
Y01Skratka diagnózy - napadnutie zhodením z výšky
Y02Skratka diagnózy - napadnutie sotením alebo položením obete pred pohybujúci sa predmet
Y03Skratka diagnózy - napadnutie zámerným havarovaním s motorovým vozidlom
Y04Skratka diagnózy - napadnutie s použitím fyzickej sily
Y05Skratka diagnózy - sexuálne napadnutie s použitím fyzickej sily
Y06Skratka diagnózy - zanedbanie starostlivosti a opustenie
Y07Skratka diagnózy - iné syndrómy týrania
Y08Skratka diagnózy - napadnutie inými bližšie určenými spôsobmi
Y09Skratka diagnózy - napadnutie bližšie neurčenými spôsobmi
Y10Skratka diagnózy - otrava a priotrávenie neopiátovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami s neurčeným úmyslom
Y11Skratka diagnózy - otrava a priotrávenie antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami, antiparkinsonikami a psychotropnými liekmi nezatriedené inde s neurčeným úmyslom
Y12Skratka diagnózy - otrava a priotrávenie opiátovými analgetikami a psychodysleptikami (halucinogénmi) nezatriedené inde s neurčeným úmyslom
Y13Skratka diagnózy - otrava a priotrávenie inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém s neurčeným úmyslom
Y14Skratka diagnózy - otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami s neurčeným úmyslom
Y15Skratka diagnózy - otrava a priotrávenie alkoholom s neurčeným úmyslom
Y16Skratka diagnózy - otrava a priotrávenie organickými rozpúšťadlami, halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi s neurčeným úmyslom
Y17Skratka diagnózy - otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi s neurčeným úmyslom
Y18Skratka diagnózy - otrava a priotrávenie pesticídmi s neurčeným úmyslom
Y19Skratka diagnózy - otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami s neurčeným úmyslom

Ďalej >>


Hľadať výraz:

Ako hľadať?

Slovník cudzích slov momentálne obsahuje 72 031 pojmov a skratiek. Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a slová z bežného života.