Lekársky slovník online

Lekársky slovník obsahuje približne 20 000 cudzích slov a skratiek z oblasti zdravotníctva, farmácie, lekárstva, gastronómie, chémie a biológie.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Nchemická značka dusíka (nitrogenium)
n."skratka pre nerv
n.septum, priehradka, ohrada
N00Skratka diagnózy - akútny nefritický syndróm
N01Skratka diagnózy - chytro progredujúci nefritický syndróm
N02Skratka diagnózy - návratná a pretrvávajúca hematúria
N03Skratka diagnózy - chronický nefritický syndróm
N04Skratka diagnózy - nefrotický syndróm
N05Skratka diagnózy - nešpecifikovaný nefritický syndróm
N06Skratka diagnózy - izolovaná proteinúria so špecifikovanými morfologickými zmenami
N07Skratka diagnózy - hereditárna nefropatia nezatriedená inde
N08Skratka diagnózy - glomerulárne choroby pri chorobách zatriedených inde
N10Skratka diagnózy - akútna tubulointersticiálna nefritída
N11Skratka diagnózy - chronická tubulointersticiálna nefritída
N12Skratka diagnózy - tubulointersticiálna nefritída nešpecifikovaná ako akútna alebo chronická
N13Skratka diagnózy - obštrukčná a refluxová uropatia
N14Skratka diagnózy - tubulointersticiálne a tubulárne poruchy zavinené liekmi alebo ťažkými kovmi
N15Skratka diagnózy - iné renálne tubulointersticiálne choroby
N16Skratka diagnózy - renálne tubulointersticiálne choroby pri chorobách zatriedených inde
N17Skratka diagnózy - akútne zlyhanie obličiek
N18Skratka diagnózy - chronické zlyhanie obličiek

Ďalej >>


Hľadať výraz:

Ako hľadať?

Slovník cudzích slov momentálne obsahuje 72 031 pojmov a skratiek. Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a slová z bežného života.