Lekársky slovník online

Lekársky slovník obsahuje približne 20 000 cudzích slov a skratiek z oblasti zdravotníctva, farmácie, lekárstva, gastronómie, chémie a biológie.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Vchemická značka vanádia
v.skratka pre véna
V01Skratka diagnózy - poranenie chodca pri zrážke s bicyklistom
V02Skratka diagnózy - poranenie chodca pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom
V03Skratka diagnózy - poranenie chodca pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom
V04Skratka diagnózy - poranenie chodca pri zrážke s kamiónom alebo autobusom
V05Skratka diagnózy - poranenie chodca pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom
V06Skratka diagnózy - poranenie chodca pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom
V09Skratka diagnózy - poranenie chodca pri inej a bližšie neurčenej dopravnej nehode
V10Skratka diagnózy - poranenie bicyklistu pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom
V11Skratka diagnózy - poranenie bicyklistu pri zrážke s iným bicyklistom
V12Skratka diagnózy - poranenie bicyklistu pri zrážke s dvojkolesovým, alebo trojkolesovým motorovým vozidlom
V13Skratka diagnózy - poranenie bicyklistu pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom
V14Skratka diagnózy - poranenie bicyklistu pri zrážke s kamiónom alebo autobusom
V15Skratka diagnózy - poranenie bicyklistu pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom
V16Skratka diagnózy - poranenie bicyklistu pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom
V17Skratka diagnózy - poranenie bicyklistu pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom
V18Skratka diagnózy - poranenie bicyklistu pri dopravnej nehode bez zrážky
V19Skratka diagnózy - poranenie bicyklistu pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách
V20Skratka diagnózy - poranenie motocyklistu pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom
V21Skratka diagnózy - poranenie motocyklistu pri zrážke s bicyklistom

Ďalej >>


Hľadať výraz:

Ako hľadať?

Slovník cudzích slov momentálne obsahuje 72 031 pojmov a skratiek. Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a slová z bežného života.