Lekársky slovník online

Lekársky slovník obsahuje približne 20 000 cudzích slov a skratiek z oblasti zdravotníctva, farmácie, lekárstva, gastronómie, chémie a biológie.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

T19Skratka diagnózy - cudzie teleso v močovopohlavnej sústave
T20Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie hlavy a krku
T21Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie trupu
T22Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky
T23Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie zápästia a ruky
T24Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členkového kĺbu a nohy
T25Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie členkového kĺbu a nohy
T26Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie ohraničené na oko a jeho adnexy
T27Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie dýchacích ústrojov
T28Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie iných vnútorných orgánov
T29Skratka diagnózy - popáleniny a poleptania viacerých oblastí tela
T30Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie bližšie neurčenej časti tela
T31Skratka diagnózy - popáleniny klasifikované podľa rozsahu postihnutého povrchu tela
T32Skratka diagnózy - poleptania klasifikované podľa rozsahu postihnutého povrchu tela
T33Skratka diagnózy - povrchová omrzlina
T34Skratka diagnózy - omrzlina s nekrózou tkaniva
T35Skratka diagnózy - omrzlina postihujúca viaceré oblasti tela a bližšie neurčená omrzlina
T36Skratka diagnózy - otrava celkovo účinkujúcimi antibiotikami
T37Skratka diagnózy - otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami
T38Skratka diagnózy - otrava hormónmi, ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde
T39Skratka diagnózy - otrava neopiátovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami

<< Naspäť

Ďalej >>


Hľadať výraz:

Ako hľadať?

Slovník cudzích slov momentálne obsahuje 72 031 pojmov a skratiek. Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a slová z bežného života.