Lekársky slovník online

Lekársky slovník obsahuje približne 20 000 cudzích slov a skratiek z oblasti zdravotníctva, farmácie, lekárstva, gastronómie, chémie a biológie.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

O23Skratka diagnózy - infekcie močovopohlavných ústrojov v ťarchavosti
O24Skratka diagnózy - diabetes mellitus v ťarchavosti
O25Skratka diagnózy - podvýživa v ťarchavosti
O26Skratka diagnózy - starostlivosť o matku pre iné poruchy súvisiace najmä s ťarchavosťou
O28Skratka diagnózy - abnormálne nálezy pri predpôrodnom skríningu matky
O29Skratka diagnózy - komplikácie anestézie v ťarchavosti
O30Skratka diagnózy - viacplodová ťarchavosť
O31Skratka diagnózy - komplikácie špecifické pre viacplodovú ťarchavosť
O32Skratka diagnózy - starostlivosť o matku pri zistenom alebo suspektnom nepravidelnom naliehaní plodu
O33Skratka diagnózy - starostlivosť o matku pri zistenom alebo suspektnom nepomere (disproporcii)
O34Skratka diagnózy - starostlivosť o matku pri zistenej alebo suspektnej abnormalite panvových orgánov matky
O35Skratka diagnózy - starostlivosť o matku pri zistenej alebo suspektnej abnormalite a poškodení plodu
O36Skratka diagnózy - starostlivosť o matku pri iných zistených alebo suspektných problémoch s plodom
O40Skratka diagnózy - polyhydramnion
O41Skratka diagnózy - iné nepravidelnosti plodovej vody a blán
O42Skratka diagnózy - predčasné puknutie blán
O43Skratka diagnózy - nepravidelnosti placenty
O44Skratka diagnózy - placenta praevia - vcestná placenta
O45Skratka diagnózy - predčasné odlupovanie placenty - abruptio placentae
O46Skratka diagnózy - krvácanie pred pôrodom nezatriedené inde
O47Skratka diagnózy - hroziaci predčasný pôrod

<< Naspäť

Ďalej >>


Hľadať výraz:

Ako hľadať?

Slovník cudzích slov momentálne obsahuje 72 031 pojmov a skratiek. Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a slová z bežného života.