Latinský slovník online

Latinsko-slovenský slovník obsahuje tisíce pojmov z latinčiny. Niektoré latinské slová používané v medicíne nájdete tiež v lekárskom slovníku.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

vacatioz latinčiny - oslobodenia
vacatioz latinčiny - výhradné právo
vacatioz latinčiny - výnimky
vacatioz latinčiny - výsada
vacuitasz latinčiny - prázdnota
vacuitasz latinčiny - prázdny
vacuusz latinčiny - bez
vacuusz latinčiny - márny
vacuusz latinčiny - prázdnota
vacuusz latinčiny - prázdny
vacuusz latinčiny - zbytočný
vaferz latinčiny - chytrý
vaferz latinčiny - dovedné
vaferz latinčiny - inteligentný
vaferz latinčiny - obratný
vaferz latinčiny - schopný
vaferz latinčiny - skúsený
vaferz latinčiny - zručný
vaferz latinčiny - šikovný
vaframentumz latinčiny - finta
vaframentumz latinčiny - lesť

Ďalej >>


Hľadať výraz:

Ako hľadať?

Slovník cudzích slov momentálne obsahuje 72 031 pojmov a skratiek. Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a slová z bežného života.