Latinský slovník online

Latinsko-slovenský slovník obsahuje tisíce pojmov z latinčiny. Niektoré latinské slová používané v medicíne nájdete tiež v lekárskom slovníku.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

habilisz latinčiny - milosrdenstvo
habilisz latinčiny - milosť
habilisz latinčiny - vďačnosť
habitatioz latinčiny - blahoželať
habitatioz latinčiny - gratulovať
habitoz latinčiny - blahoželať
habitoz latinčiny - gratulovať
habitudoz latinčiny - katar
hacz latinčiny - veľký
hacz latinčiny - významný
haesitatioz latinčiny - namáhavý
haesitatioz latinčiny - náročný
haesitatioz latinčiny - vážny
haesitatioz latinčiny - zbytočná
haesitatioz latinčiny - ťažký
haruspexz latinčiny - dôležitosť
haruspexz latinčiny - tehotenstvo
haruspexz latinčiny - váha
haruspexz latinčiny - vážnosť
hastaz latinčiny - dôstojnosť
hastaz latinčiny - prestíž

Ďalej >>


Hľadať výraz:

Ako hľadať?

Slovník cudzích slov momentálne obsahuje 72 031 pojmov a skratiek. Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a slová z bežného života.