Latinský slovník online

Latinsko-slovenský slovník obsahuje tisíce pojmov z latinčiny. Niektoré latinské slová používané v medicíne nájdete tiež v lekárskom slovníku.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

jactansz latinčiny - chlubivý
jactansz latinčiny - chvástavý
jactansz latinčiny - hrdý
jactansz latinčiny - pyšný
jaculumz latinčiny - oštepy
jamz latinčiny - navyše
jamz latinčiny - okrem toho
jamz latinčiny - taktiež
jamz latinčiny - tiež
jecurz latinčiny - pečeň
jejunitasz latinčiny - hlad
Jesusz latinčiny - ježiš
jucunditasz latinčiny - kúzlo
jucunditasz latinčiny - pôvab
jucunditasz latinčiny - šarm
judicatioz latinčiny - názor
judicatioz latinčiny - stanovisko
judiciumz latinčiny - posudok
judiciumz latinčiny - rozhodnutie
judiciumz latinčiny - súd
judiciumz latinčiny - úsudok

Ďalej >>


Hľadať výraz:

Ako hľadať?

Slovník cudzích slov momentálne obsahuje 72 031 pojmov a skratiek. Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a slová z bežného života.