Hlásky v slovenskom jazyku rozdeľujeme nasledovne:

Samohlásky

Samohlásky delíme na:

  • krátke samohlásky: a, e, i, o, u, y, ä
  • dlhé samohlásky: á, é, í, ó, ú, ý

Spoluhlásky

Spoluhlásky delíme na:

  • tvrdé spoluhlásky: h, ch, k, g, d, t, n, l
  • mäkké spoluhlásky: č, dž, š, ž, c, dz, j, ď, ť, ň, ľ
  • obojaké spoluhlásky: b, m, p, r, s, v, z, f

Podľa znelosti sa spoluhlásky delia na:

  • neznelé spoluhlásky: p, t, ť, c, č, s, š, k, ch, f
  • znelé spoluhlásky: b, d, ď, dz, dž, z, ž, g, h, v, m, n, ň, l, ĺ, ľ, r, ŕ, j, v

Dvojhlásky

Medzi dvojhlásky patria: ia, ie, iu, ô