PSÈ PoŸsko

Zoznam PSÈ obcí PoŸska v abecednom poradí

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PSÈObecPoštaOkres
47263   Jaborowice   Polska Cerekiew   kêdzierzyńsko-kozielsky
19500   Jabramowo   Gołdap   gołdapski
21526   Jabłeczna   Sławatycze   bialski
62511   Jabłków   Kramsk   koniński
62085   Jabłkowo   Skoki   wšgrowiecki
62285   Jabłkowo   Skoki   wšgrowiecki
12200   Jabłoń   Pisz   piski
21205   Jabłoń   Jabłoń   parczewski
18212   Jabłoń Koœcielna   Nowe Piekuty   wysokomazowiecki
18212   Jabłoń-Dobki   Nowe Piekuty   wysokomazowiecki
18212   Jabłoń-Dšbrowa   Nowe Piekuty   wysokomazowiecki
18212   Jabłoń-Jankowce   Nowe Piekuty   wysokomazowiecki
18210   Jabłoń-Kikolskie   Szepietowo   wysokomazowiecki
18212   Jabłoń-Markowiêta   Nowe Piekuty   wysokomazowiecki
18212   Jabłoń-Piotrowce   Nowe Piekuty   wysokomazowiecki
18200   Jabłoń-Rykacze   Wysokie Mazowieckie   wysokomazowiecki
18210   Jabłoń-Samsony   Szepietowo   wysokomazowiecki
18212   Jabłoń-Spały   Nowe Piekuty   wysokomazowiecki
18200   Jabłoń-Uszyńskie   Wysokie Mazowieckie   wysokomazowiecki
18212   Jabłoń-Zambrowizna   Nowe Piekuty   wysokomazowiecki
18212   Jabłoń-Zarzeckie   Nowe Piekuty   wysokomazowiecki
18212   Jabłoń-Œliwowo   Nowe Piekuty   wysokomazowiecki
77125   Jabłończ Wielki   Studzienice   bytowski
26432   Jabłonica   Wieniawa   przysuski
28225   Jabłonica   Szydłów   staszowski
38211   Jabłonica   Skołyszyn   jasielski
28225   Jabłonica - Borki   Szydłów   staszowski
28225   Jabłonica - Góry Jabłonickie   Szydłów   staszowski
28225   Jabłonica - Rogatka   Szydłów   staszowski
28225   Jabłonica - Łańca   Szydłów   staszowski
36213   Jabłonica Polska   Haczów   brzozowski

Ïalej >>


Èo je PSÈ?

Poštové smerovacie èíslo (PSÈ) je neoddeliteŸnou súèasou každej adresy. PSÈ identifikuje poštu, kde má by zásielka doruèená. Pre správne a ręchle doruèenie zásielok je preto dôležité správne vyplni PSÈ doruèovacej pošty. Na Slovensku a v Èeskej republike je PSÈ pämiestne èíslo v tvare 000 00, v PoŸsku sa pämiestne PSÈ píše v tvare 00-000. V Maïarsku a Rakúsku sa používajú štvormiestne èísla bez medzier, v tvare 0000.