Ildikó Vojtušová

Preklad textov aj rukopisov v kombinácii madarčina - slovenčina. Aktívna živnost na prekladanie a tlmočenie. Preferované témy história, turizmus, humanitné vedy. Štúdium absolvované v Maďarsku História Bc, Kultúrne dedičstvo Mgr

Profesionálny preklad textu v regióne Banská Štiavnica
Počet rokov praxe: 12
Orientačná cena prekladu normostrany od 15,- do 22,- €

JazykAj súdne prekladyAj tlmočenie
Maďarský jazyknieáno

Ildikó Vojtušová
Banícka 739/5
969 01 Banská Štiavnica

0494 464 284
ildiko.vojtusova@gmail.com


späť     pridaj     hľadaj

Katalóg prekladateľov a tlmočníkov Slovenskej republiky je dopĺňaný priebežne. Registrovať sa môžu ako individuálni prekladatelia a tlmočníci, tak aj prekladateľské agentúry. Podmienkou je pôsobenie prekladateľa (dostupnosť jeho služieb) na území Slovenskej republiky. Pozrite si aj prehľad prekladateľov a tlmočníkov podľa regiónov.