PaedDr. Andor Buják

Prekladatež a tlmočník v odbore slovenský jazyk – maďarský jazyk ponúka vyhotovenie úradne overených a neoverených prekladov, webové stránky, webové prezentácie, projekty, výpisy z obchodného registra, zmluvy, konzekutívne a simultánne tlmočenie.

Profesionálny preklad textu v regióne Galanta
Počet rokov praxe: 14
Orientačná cena prekladu normostrany neuvedená.

JazykAj súdne prekladyAj tlmočenie
Český jazyknienie
Maďarský jazykánoáno

PaedDr. Andor Buják
Matúškovo 82
925 01 Matúškovo

0905 636 871
bujak.andor@gmail.com


spä     pridaj     hžadaj

Preklad textu PaedDr. Andor Buják, Matúškovo 82, Matúškovo

Katalóg prekladatežov a tlmočníkov Slovenskej republiky je dopĺňaný priebežne. Registrova sa môžu ako individuálni prekladatelia a tlmočníci, tak aj prekladatežské agentúry. Podmienkou je pôsobenie prekladateža (dostupnos jeho služieb) na území Slovenskej republiky. Pozrite si aj prehžad prekladatežov a tlmočníkov podža regiónov.