Poštové smerovacie čísla - PSČ vyhľadávanie

Katalóg PSČ obsahuje 117 651 poštových smerovacích čísiel. Vyhľadávajte PSČ ako čísla bez medzier, alebo zadajte názov obce (malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú). Katalóg PSČ momentálne obsahuje poštové smerovacie čísla krajín: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Veľká Británia.

PSČ:

  
Pošta/Obec:


05313 Letanovce

Obec/pošta Arnutovce, oblasť Spišská Nová Ves, Slovenská republika


Čo je PSČ?

Poštové smerovacie číslo (PSČ) je neoddeliteľnou súčasťou každej adresy. PSČ identifikuje poštu, kde má byť zásielka doručená. Pre správne a rýchle doručenie zásielok je preto dôležité správne vyplniť PSČ doručovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSČ Slovenská pošta.

Naposledy hľadané PSČ

Borek Andrejová Ziersdorf Oskava Unternberg Dębowa Łška Staré Těchanovice Altenfelden Senec Boťany Horní Částkov Lengenfeld Debřece Osina DuSa Záhorská Ves Čadca Kadlín Chojny-Naruszczki Zweibrücken, Stadt Barchaczów Olomouc Příbor - časť Kaluža Rzepczyno Frýdek Jéke Spišská Nová Ves Zborov Łomy Dobroslava Koluszki Broniszewo Trstená Breitenbrunn am Neusiedler See Gastern Rožňava Czeladź Wielka Radvaň nad Laborcom Garno Samosoly Palčice Wola City of Edinburgh Łowczówek Slivínko Podrečany Dobrzec Zachorzów-Kolonia Wygoda Tokarska Wydartowo Pierwsze