Poštové smerovacie čķsla - PSČ vyh¾adįvanie

Katalóg PSČ obsahuje 117 651 poštovżch smerovacķch čķsiel. Vyh¾adįvajte PSČ ako čķsla bez medzier, alebo zadajte nįzov obce (malé a ve¾ké pķsmenį sa nerozpoznįvajś). Katalóg PSČ momentįlne obsahuje poštové smerovacie čķsla krajķn: Slovensko, Českį republika, Maļarsko, Nemecko, Po¾sko, Rakśsko, Ve¾kį Britįnia.

PSČ:

  
Pošta/Obec:

Požadovanżm kritériįm vyhovuje spolu 156 poštovżch smerovacķch čķsiel.
Upresnite prosķm kritériį pre vyh¾adįvanie.


68206 œary

Obec/pošta £az, oblas Sarski, Po¾sko

6333 Chorzele

Obec/pošta £az, oblas przasnyski, Po¾sko

66003 Zabór

Obec/pošta £az, oblas zielonogórski, Po¾sko

6333 Chorzele

Obec/pošta £az - Sosnówek, oblas przasnyski, Po¾sko

32020 Biskupice

Obec/pošta £azany, oblas wielicki, Po¾sko

16020 Czarna Bia³ostocka

Obec/pošta £azarz, oblas bia³ostocki, Po¾sko

19206 Rajgród

Obec/pošta £azarze, oblas grajewski, Po¾sko

56100 Wo³ów

Obec/pošta £azarzowice, oblas wo³owski, Po¾sko

11440 Kźtrzyn

Obec/pošta £azdoje, oblas kźtrzyński, Po¾sko

9162 Naruszewo

Obec/pošta £azźki, oblas p³oński, Po¾sko

78550 Czaplinek

Obec/pošta £azice, oblas drawski, Po¾sko

42274 Konopiska

Obec/pošta £aziec, oblas czźstochowski, Po¾sko

87700 Aleksandrów Kujawski

Obec/pošta £azieniec, oblas aleksandrowski, Po¾sko

99423 Bielawy

Obec/pošta £azin, oblas ³owicki, Po¾sko

99423 Bielawy

Obec/pošta £azin - £azinek, oblas ³owicki, Po¾sko

62410 Zagórów

Obec/pošta £azińsk Drugi, oblas s³upecki, Po¾sko

62410 Zagórów

Obec/pošta £azińsk Pierwszy, oblas s³upecki, Po¾sko

96520 I³ów

Obec/pošta £aziska, oblas sochaczewski, Po¾sko

9533 S³ubice

Obec/pošta £aziska, oblas p³ocki, Po¾sko

95081 D³utów

Obec/pošta £aziska, oblas pabianicki, Po¾sko

88420 Rogowo

Obec/pošta £aziska, oblas Sniński, Po¾sko

77211 Miastko

Obec/pošta £aziska, oblas bytowski, Po¾sko

62620 Babiak

Obec/pošta £aziska, oblas kolski, Po¾sko

62100 Wšgrowiec

Obec/pošta £aziska, oblas wšgrowiecki, Po¾sko

59700 Boles³awiec

Obec/pošta £aziska, oblas boles³awiecki, Po¾sko

5306 Jakubów

Obec/pošta £aziska, oblas miński, Po¾sko

47133 Jemielnica

Obec/pošta £aziska, oblas strzelecki, Po¾sko

44340 Godów

Obec/pošta £aziska, oblas wodzis³awski, Po¾sko

28210 Staszów

Obec/pošta £aziska, oblas staszowski, Po¾sko

27310 Ciepielów

Obec/pošta £aziska, oblas lipski, Po¾sko

26065 Piekoszów

Obec/pošta £aziska, oblas kielecki, Po¾sko

24335 £aziska

Obec/pošta £aziska, oblas opolski, Po¾sko

22420 Skierbieszów

Obec/pošta £aziska, oblas zamojski, Po¾sko

26505 Orońsko

Obec/pošta £aziska, oblas szyd³owiecki, Po¾sko

27310 Ciepielów

Obec/pošta £aziska - Zamoœcie, oblas lipski, Po¾sko

24335 £aziska

Obec/pošta £aziska - Œrednie £aziska, oblas opolski, Po¾sko

24335 £aziska

Obec/pošta £aziska - £aziska-Majštek, oblas opolski, Po¾sko

43173 £aziska Górne

Obec/pošta £aziska Górne , oblas miko³owski, Po¾sko

43170 £aziska Górne

Obec/pošta £aziska Górne, oblas miko³owski, Po¾sko

97200 Tomaszów Mazowiecki

Obec/pošta £azisko, oblas tomaszowski, Po¾sko

56416 Twardogóra

Obec/pošta £azisko, oblas oleœnicki, Po¾sko

56416 Twardogóra

Obec/pošta £azisko - Brzezina, oblas oleœnicki, Po¾sko

56416 Twardogóra

Obec/pošta £azisko - Jezioro, oblas oleœnicki, Po¾sko

56416 Twardogóra

Obec/pošta £azisko - Porźby, oblas oleœnicki, Po¾sko

74500 Chojna

Obec/pošta £aziszcze, oblas gryfiński, Po¾sko

16080 Tykocin

Obec/pošta £aziuki, oblas bia³ostocki, Po¾sko

97221 Rokiciny

Obec/pošta £aznów, oblas tomaszowski, Po¾sko

97221 Rokiciny

Obec/pošta £aznówek, oblas tomaszowski, Po¾sko

97221 Rokiciny

Obec/pošta £aznówek - Janinów, oblas tomaszowski, Po¾sko

97221 Rokiciny

Obec/pošta £aznowska Wola, oblas tomaszowski, Po¾sko

37413 Harasiuki

Obec/pošta £azory, oblas niSański, Po¾sko

37413 Harasiuki

Obec/pošta £azory - Mokrowola, oblas niSański, Po¾sko

37418 Krzeszów

Obec/pošta £azów, oblas niSański, Po¾sko

8320 Sterdyń

Obec/pošta £azów, oblas soko³owski, Po¾sko

97532 œytno

Obec/pošta £azów, oblas radomszczański, Po¾sko

98170 Widawa

Obec/pošta £azów, oblas ³aski, Po¾sko

22680 Lubycza Królewska

Obec/pošta £azowa, oblas tomaszowski, Po¾sko

22680 Lubycza Królewska

Obec/pošta £azowa - Rudki, oblas tomaszowski, Po¾sko

8320 Sterdyń

Obec/pošta £azówek, oblas soko³owski, Po¾sko

97524 Kobiele Wielkie

Obec/pošta £azy, oblas radomszczański, Po¾sko

97403 DruSbice

Obec/pošta £azy, oblas be³chatowski, Po¾sko

9304 Lubowidz

Obec/pošta £azy, oblas Suromiński, Po¾sko

9227 Szczutowo

Obec/pošta £azy, oblas sierpecki, Po¾sko

87632 Czernikowo

Obec/pošta £azy, oblas toruński, Po¾sko

76002 Mielno

Obec/pošta £azy, oblas koszaliński, Po¾sko

74400 Dźbno

Obec/pošta £azy, oblas myœliborski, Po¾sko

7410 Olszewo-Borki

Obec/pošta £azy, oblas ostro³źcki, Po¾sko

7130 £ochów

Obec/pošta £azy, oblas wźgrowski, Po¾sko

68219 Tuplice

Obec/pošta £azy, oblas Sarski, Po¾sko

66633 Gubin

Obec/pošta £azy, oblas kroœnieński, Po¾sko

62410 Zagórów

Obec/pošta £azy, oblas s³upecki, Po¾sko

6212 Krasnosielc

Obec/pošta £azy, oblas makowski, Po¾sko

56160 Wińsko

Obec/pošta £azy, oblas wo³owski, Po¾sko

5552 Lesznowola

Obec/pošta £azy, oblas piaseczyński, Po¾sko

5085 Kampinos

Obec/pošta £azy, oblas warszawski zachodni, Po¾sko

46325 Rudniki

Obec/pošta £azy, oblas oleski, Po¾sko

43386 Jasienica

Obec/pošta £azy, oblas bielski, Po¾sko

42450 £azy

Obec/pošta £azy, oblas zawierciański, Po¾sko

38480 Rymanów

Obec/pošta £azy, oblas kroœnieński, Po¾sko

37551 Radymno

Obec/pošta £azy, oblas jaros³awski, Po¾sko

32765 Rzezawa

Obec/pošta £azy, oblas bocheński, Po¾sko

32615 Oœwiźcim

Obec/pošta £azy, oblas oœwiźcimski, Po¾sko

32210 KsišS Wielki

Obec/pošta £azy, oblas miechowski, Po¾sko

32048 Jerzmanowice-Przeginia

Obec/pošta £azy, oblas krakowski, Po¾sko

26500 Szyd³owiec

Obec/pošta £azy, oblas szyd³owiecki, Po¾sko

21400 £uków

Obec/pošta £azy, oblas ³ukowski, Po¾sko

19110 Gonišdz

Obec/pošta £azy, oblas moniecki, Po¾sko

5552 Lesznowola

Obec/pošta £azy - Derdy, oblas piaseczyński, Po¾sko

7130 £ochów

Obec/pošta £azy - Kaczeniec, oblas wźgrowski, Po¾sko

7130 £ochów

Obec/pošta £azy - Stare £azy, oblas wźgrowski, Po¾sko

33340 Stary Sšcz

Obec/pošta £azy Biegonickie, oblas nowosšdecki, Po¾sko

33389 £šcko

Obec/pošta £azy Brzyńskie, oblas nowosšdecki, Po¾sko

38220 Dźbowiec

Obec/pošta £azy Dźbowieckie, oblas jasielski, Po¾sko

97340 Rozprza

Obec/pošta £azy DuSe, oblas piotrkowski, Po¾sko

16080 Tykocin

Obec/pošta £azy DuSe, oblas bia³ostocki, Po¾sko

97340 Rozprza

Obec/pošta £azy DuSe - £azy-Dšbrówka, oblas piotrkowski, Po¾sko

5085 Kampinos

Obec/pošta £azy Leœne, oblas warszawski zachodni, Po¾sko

16080 Tykocin

Obec/pošta £azy Ma³e, oblas bia³ostocki, Po¾sko

56321 Kroœnice

Obec/pošta £azy Wielkie, oblas milicki, Po¾sko

56321 Kroœnice

Obec/pošta £azy Wielkie - Gajówka £azy, oblas milicki, Po¾sko


Čo je PSČ?

Poštové smerovacie čķslo (PSČ) je neoddelite¾nou sśčasou každej adresy. PSČ identifikuje poštu, kde mį by zįsielka doručenį. Pre sprįvne a rżchle doručenie zįsielok je preto dōležité sprįvne vyplni PSČ doručovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSČ Slovenskį pošta.

Naposledy h¾adané PSČ

Kavečany Adamowizna Horné Vestenice Kamenica Pustki Pįka Pōbišovo Košany Czacz Nįmestovo Cza³czyn Biele Vody Marwica Nakielec Rhein-Hunsrück-Kreis Plewniak Hamer Hoųehledy Machnice Daszewice Cornwall Dzielice - Osady Dzielickie Ružomberok Novż Ruskov Lozice Bak Amberg, Stadt Trzemienko Wernstein am Inn Stara Trzcianka Ewelinów - Ska³ka Polska ZbereSka Kvetoslavov Osuské Szabadi Sadek - Ma³y Sadek Guntramovice Rowek Piskorczyn Borowe-Chrzczany - Borowe-Gryki Rogacz Ignacówka Bobrowska Darvas Falkowa Veletov Dabas Gnuszyn Dįny Kromģųķž Borotice