Poštové smerovacie čísla - PSČ vyhľadávanie

Katalóg PSČ obsahuje 117 651 poštových smerovacích čísiel. Vyhľadávajte PSČ ako čísla bez medzier, alebo zadajte názov obce (malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú). Katalóg PSČ momentálne obsahuje poštové smerovacie čísla krajín: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Veľká Británia.

PSČ:

  
Pošta/Obec:


97655 Ľubietová

Obec/pošta Ľubietová, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97655 Ľubietová

Obec/pošta Povrazník, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97655 Ľubietová

Obec/pošta Strelníky, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika


Čo je PSČ?

Poštové smerovacie číslo (PSČ) je neoddeliteľnou súčasťou každej adresy. PSČ identifikuje poštu, kde má byť zásielka doručená. Pre správne a rýchle doručenie zásielok je preto dôležité správne vyplniť PSČ doručovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSČ Slovenská pošta.

Naposledy hľadané PSČ

Sarnowa Obyce Lesnovek Muldentalkreis Seňa Záhoří a Kozinec Gromadka Mamerki Krawno Beloveža Tajov Dány Dolsko Nekla - Rajmundowo Šternberk Traczyska Łukawa Horovce Pruszewiec Tatenice Sandl Holíč Mazorníkovo Senkov Plzeň 4-Bukovec x Svederník Wadąg Orla Rattersdorf-Liebing Hranice na Moravě Paňa Želetava Dolná Strehová Isle of Wight Tvrdonice Zbehňov Svätý Anton Gramais Dlhé Stráže Banské České Budějovice 1 Machnatka Honsob Sečianky Jászfelsőszentgyörgy Myszaki Monkinie Jastrzębie-Zdrój Veľká Tŕňa Bezau