Vertere – preklady a tlmočenie, s.r.o.

Prekladateľské a tlmočnícke služby poskytujeme z a do 40-tich svetových jazykov, vrátane rôznych jazykových kombinácií pre široké spektrum profesijných odborov. Zabezpečujeme jazykové korektúry rodenými hovorcami , grafické spracovanie vašich textov a dokumentov. Pracujeme s rozsiahlym tímom profesionálnych prekladateľov, tlmočníkov a jazykových lektorov, ktorí sú základným predpokladom pre splnenie spoločného cieľa - Vášho úspechu.

Profesionálny preklad textu v regióne Bratislava
Subjekt je prekladateľská agentúra
Počet rokov praxe: 11
Orientačná cena prekladu normostrany od 10,- do 25,- €

JazykAj súdne prekladyAj tlmočenie
Anglický jazyknienie
Český jazyknienie
Francúzsky jazyknienie
Maďarský jazyknienie
Nemecký jazyknienie
Ruský jazyknienie
Taliansky jazyknienie
Španielsky jazyknienie

Robert Takács
Račianska 66
831 02 Bratislava

0948 271 737
info@mojpreklad.sk
www.mojpreklad.sk


späť     pridaj     hľadaj

Katalóg prekladateľov a tlmočníkov Slovenskej republiky je dopĺňaný priebežne. Registrovať sa môžu ako individuálni prekladatelia a tlmočníci, tak aj prekladateľské agentúry. Podmienkou je pôsobenie prekladateľa (dostupnosť jeho služieb) na území Slovenskej republiky. Pozrite si aj prehľad prekladateľov a tlmočníkov podľa regiónov.