Ing. Ildikó Bottlíková

Úradné overené a bežné preklady z/do maďarského jazyka Bežné preklady z anglického do slovenského/maďarského jazyka Člen Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov Odborná skúška prekladateľa – maďarský jazyk, MS SR Odborné minimum tlmočníka a prekladateľa, Tlmočnícky ústav FF UKF, Nitra

Profesionálny preklad textu v regióne Nitra
Počet rokov praxe: 16
Orientačná cena prekladu normostrany neuvedená.

JazykAj súdne prekladyAj tlmočenie
Anglický jazyknienie
Maďarský jazykánonie

Ing. Ildikó Bottlíková
Novozámocká 586/74
941 07 Veľký Kýr

0905 068 703
info@ibpreklady.sk
www.ibpreklady.sk


späť     pridaj     hľadaj

Katalóg prekladateľov a tlmočníkov Slovenskej republiky je dopĺňaný priebežne. Registrovať sa môžu ako individuálni prekladatelia a tlmočníci, tak aj prekladateľské agentúry. Podmienkou je pôsobenie prekladateľa (dostupnosť jeho služieb) na území Slovenskej republiky. Pozrite si aj prehľad prekladateľov a tlmočníkov podľa regiónov.