VLADEX, s.r.o.

Prekladateľské a tlmočnícke služby z/do ruštiny, sprostredkovanie prekladov AJ, NJ, ŠJ.

Profesionálny preklad textu v regióne Prešov
Subjekt je prekladateľská agentúra
Počet rokov praxe: 13
Orientačná cena prekladu normostrany od 12,- do 15,- €

JazykAj súdne prekladyAj tlmočenie
Anglický jazyknienie
Nemecký jazyknienie
Ruský jazyknieáno
Španielsky jazyknienie

Vlada Herasymova
089 01 Svidník

0911 648 855
info@vladex.sk
www.preklady.vladex.sk


späť     pridaj     hľadaj

Katalóg prekladateľov a tlmočníkov Slovenskej republiky je dopĺňaný priebežne. Registrovať sa môžu ako individuálni prekladatelia a tlmočníci, tak aj prekladateľské agentúry. Podmienkou je pôsobenie prekladateľa (dostupnosť jeho služieb) na území Slovenskej republiky. Pozrite si aj prehľad prekladateľov a tlmočníkov podľa regiónov.