Vertere - jazykový servis, s.r.o.

Prekladateľské a tlmočnícke služby poskytujeme z a do 40-tich svetových jazykov, vrátane rôznych jazykových kombinácií pre široké spektrum profesijných odborov. Zabezpečujeme jazykové korektúry rodenými hovorcami , grafické spracovanie vašich textov a dokumentov. Pracujeme s rozsiahlym tímom profesionálnych prekladateľov, tlmočníkov a jazykových lektorov, ktorí sú základným predpokladom pre splnenie spoločného cieľa - Vášho úspechu.

Profesionálny preklad textu v regióne Košice
Subjekt je prekladateľská agentúra
Počet rokov praxe: neuvedené
Orientačná cena prekladu normostrany od 10,- do 20,- €

JazykAj súdne prekladyAj tlmočenie
Litovský jazykánonie
Lotyšský jazykánoáno
Macedónsky jazyknienie
Moldavský jazykánonie
Mongolský jazyknienie
Nórsky jazykánoáno
Perzský jazykánoáno
Poľský jazykánoánoRobert Takács
Němcovej 30
040 01 Košice

0948 172 727
vertere@vertere.sk
www.vertere.sk


späť     pridaj     hľadaj

Preklad textu Vertere - jazykový servis, s.r.o., Němcovej 30, Košice

Katalóg prekladateľov a tlmočníkov Slovenskej republiky je dopĺňaný priebežne. Registrovať sa môžu ako individuálni prekladatelia a tlmočníci, tak aj prekladateľské agentúry. Podmienkou je pôsobenie prekladateľa (dostupnosť jeho služieb) na území Slovenskej republiky. Pozrite si aj prehľad prekladateľov a tlmočníkov podľa regiónov.