MÚDRY PREKLAD s. r. o.

Agentúra MÚDRY PREKLAD je na trhu prekladateľských a tlmočníckych služieb šiesty rok. Za toto krátke obdobie sme však dokázali získať mnohých významných zákazníkov, s ktorými spolupracujeme k obojstrannej spokojnosti. Aby sme mohli byť stále na poprednom mieste na trhu prekladateľských a tlmočníckych služieb, je hlavným cieľom našej agentúry spokojný zákazník. My vieme, že tento cieľ sa dá dosiahnuť iba kvalitnými službami.

Profesionálny preklad textu v regióne Bratislava
Subjekt je prekladateľská agentúra
Počet rokov praxe: 15
Orientačná cena prekladu normostrany neuvedená.

JazykAj súdne prekladyAj tlmočenie
Albánsky jazykánoáno
Arabský jazykánoáno
Bulharský jazykánoáno
Chorvátsky jazykánoáno
Čínsky jazykánoáno
Holandský jazykánoáno
Portugalský jazykánoáno
Ukrajinský jazykánoáno

MÚDRY PREKLAD s. r. o.
Šulekova 12
811 06 Bratislava

02/544 185 76
info@mudrypreklad.sk
www.mudrypreklad.sk


späť     pridaj     hľadaj

Preklad textu MÚDRY PREKLAD s. r. o., Šulekova 12, Bratislava

Katalóg prekladateľov a tlmočníkov Slovenskej republiky je dopĺňaný priebežne. Registrovať sa môžu ako individuálni prekladatelia a tlmočníci, tak aj prekladateľské agentúry. Podmienkou je pôsobenie prekladateľa (dostupnosť jeho služieb) na území Slovenskej republiky. Pozrite si aj prehľad prekladateľov a tlmočníkov podľa regiónov.