Mgr.Katarína Medveďová - IN VERBUM

Preklady a tlmočenie z/do 18 jazykov

Profesionálny preklad textu v regióne Banská Bystrica
Subjekt je prekladateľská agentúra
Počet rokov praxe: 16
Orientačná cena prekladu normostrany neuvedená.

JazykAj súdne prekladyAj tlmočenie
Chorvátsky jazykánoáno
Grécky jazykánonie
Holandský jazykánonie
Poľský jazykánoáno
Rumunský jazykánonie
Slovinský jazykánonie
Srbský jazykánonie
Ukrajinský jazykánoáno

Mgr.Katarína Medveďová
Horná 67
974 01 Banská Bystrica

0915 959 104
inverbum@mail.t-com.sk
www.inverbum.sk


späť     pridaj     hľadaj

Katalóg prekladateľov a tlmočníkov Slovenskej republiky je dopĺňaný priebežne. Registrovať sa môžu ako individuálni prekladatelia a tlmočníci, tak aj prekladateľské agentúry. Podmienkou je pôsobenie prekladateľa (dostupnosť jeho služieb) na území Slovenskej republiky. Pozrite si aj prehľad prekladateľov a tlmočníkov podľa regiónov.