EuroTREND 21 s.r.o.

Sme jedna z prvých súkromných jazykových škôl, ktoré vznikli po roku 1990 v Bratislave, a jedna z mála, ktoré sa na trhu udržali až do súčasnosti. Číslo 21 v našom názve symbolizuje víziu 21. storočia, v ktorom je znalosť cudzích jazykov prirodzenou súčasťou pracovného života i voľnočasových aktivít. V našej ponuke sú jazykové kurzy v Bratislave, ale aj jazykové pobyty v zahraničí.

Jazykové kurzy v regióne Bratislava
Subjekt je súkromná jazyková škola
Počet rokov praxe: 33
Orientačná cena za vyučovaciu hodinu neuvedená.

JazykAkreditáciaZahraniční
lektori
Individuálna
výuka
Anglický jazyknieánoáno
Francúzsky jazyknieánoáno
Nemecký jazyknienieáno
Ruský jazyknieánoáno
Slovenský jazyknieánoáno
Taliansky jazyknieánoáno
Španielsky jazyknieánoánoMgr. Jana Ofúkaná
Námestie slobody 16
811 06 Bratislava

02/52494350
office@eurotrend21.sk
www.eurotrend21.sk


späť     pridaj     hľadaj

Katalóg jazykových škôl a lektorov Slovenskej republiky je dopĺňaný priebežne. Registrovať sa môžu ako individuálni školitelia, tak aj jazykové školy a vzdelávacie agentúry. Podmienkou je pôsobenie subjektu (dostupnosť jeho služieb) na území Slovenskej republiky. Pozrite si aj prehľad jazykových škôl a lektorov podľa regiónov.