Sunrise kurzy angličtiny a preklady

Sunrise ponúka výučbu anglického jazyka v podobe individuálnych a skupinových kurzov so zameraním pre dospelých klientov, mládež a deti od 10 rokov. Špeciálne kurzy určené pre zdravotné sestry alebo iný zdravotný personál, vyučované lektorom s bohatými skúsenosťami s prácou v štátnych aj súkromných zdravotných zariadeniach vo Veľkej Británii, sú v ponuke. Sunrise taktiež ponúka neúradné preklady z anglického do slovenského jazyka ako aj preklady dokumentov zo slovenského do anglického jazyka.

Jazykové kurzy v regióne Ilava
Subjekt je živnostník
Počet rokov praxe: 10
Orientačná cena za vyučovaciu hodinu od 5,- do 9,- €

JazykAkreditáciaZahraniční
lektori
Individuálna
výuka
Anglický jazyknienieáno

Monika Tomanova
Horna Poruba 91
018 35 Horna Poruba

0915 259 979
monikatomanova@sunrisesk.com
www.sunrisesk.com


späť     pridaj     hľadaj

Katalóg jazykových škôl a lektorov Slovenskej republiky je dopĺňaný priebežne. Registrovať sa môžu ako individuálni školitelia, tak aj jazykové školy a vzdelávacie agentúry. Podmienkou je pôsobenie subjektu (dostupnosť jeho služieb) na území Slovenskej republiky. Pozrite si aj prehľad jazykových škôl a lektorov podľa regiónov.